Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Stöldsyndrom, arteria subclavia

Visa resultat efter: Deutsch

  • Stöldsyndrom, arteria subclavia

    Tillståndet förekommer tre till fyra gånger oftare i vänster arteria subclavia.[medibas.se] En förträngning i arteria subclavia leder till nedsatt blodtryck i den del av artären som befinner sig utanför det trånga partiet.[medibas.se] Från subclavia-artären går det en artärgren upp till samma sida av hjärnan (arteria vertebralis) och resten av artären fortsätter ut i samma sidas arm.[medibas.se]

    Saknas: Stöldsyndrom

Ytterligare symtom