Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Struma ovarii

Visa resultat efter: Deutsch

  • Solid ovarianteratom

    Undantag är om det förekommer tyreoideavävnad (Struma Ovarii) eller neurogen vävnad.[cancercentrum.se] Vid struma Ovarii ses oftast solid vaskulariserad vävnad i kombination med cystiska strukturer7, se bild 2.[cancercentrum.se] Struma Ovarii, notera hyperekogen solid vävnad till höger I bild. Bild 3. Omoget teratom, notera oregelbunden struktur.[cancercentrum.se]