Create issue ticket

4 Möjliga orsaker för Subkutant emfysem

  • Astma
  • Pneumotorax

    Ev. subkutant emfysem (”knister” under fingrarna vid palpation). Differentialdiagnos Hemotorax, dvs. blod i pleurala rummet (kan föreligga samtidigt med pneumotorax).[praktiskmedicin.se] Komplikationer till dränbehandling kan vara ett subkutant emfysem eller pneumomediastinum – se ovan.[internetmedicin.se] Uppkommer oftast i samband med subkutant emfysem, men kan också uppkomma vid t ex en akut astmaattack och är i princip helt ofarligt.[internetmedicin.se]

  • Spontant pneumotorax

    Komplikationer till dränbehandling kan vara ett subkutant emfysem eller pneumomediastinum – se ovan.[internetmedicin.se] Uppkommer oftast i samband med subkutant emfysem, men kan också uppkomma vid t ex en akut astmaattack och är i princip helt ofarligt.[internetmedicin.se] Komplikationer och specialfall Subkutant emfysem Om luft pressas in under huden, har den en tendens att dissekera sig genom lite lösare bindväv.[internetmedicin.se]

  • Tryckfallssjuka

Ytterligare symtom