Create issue ticket

21 Möjliga orsaker för Svampar

 • Kutan kandidos
 • Intertrigo

  Det kan vara infektioner med svamp, särskilt candida , eller bakterier, eller både och.[medibas.se] Det betyder att bakterier och svamp som trivs i sådana inflammerade områden kan tränga ner i huden och skapa infektioner.[medibas.se] Ett kraftigt utslag tyder på sekundärinfektion med svamp och/eller bakterier. Anamnesen och utslagens utseende ger diagnosen.[medibas.se]

 • Candida-esofagit

  Många patienter behöver andra långsiktiga läkemedel för att undertrycka svampen och förebygga annan episod. Prongos Esofagit kan oftast behandlas effektivt.[sjukdomarna.se] Idag talar vi huvudsakligen om: Erytematös candidos (den röda svampen) Pseudomembranös candidos (den vita svampen) För ytterligare indelning används termerna akut och kronisk[internetmedicin.se] Symptom Symptomen omfattar: Svårigheter att svälja Feber (endast om svampen sprids vidare) Muntorsk (Candida i munnen) Sväljningssmärtor Tecken och tester Tester som visar[sjukdomarna.se]

 • Tinea pedis
 • Acrodermatitis Continua Hallopeau

  Kinolin mix Läkemedel, svamp- och bakteriedödande 9. Kolofonium Ämne i kåda 10. Parabener Konserveringsmedel 11.[docplayer.se] FÖRDJUPNINGAR (ONYCHIA PUNCTATA) - GULRÖDA FLÄCKAR (OLJEDROPPAR) NAGELPSORIASIS NAGELPSORIASIS NAGELPSORIASIS NAGELPSORIASIS PSORIASIS - KOMPLIKATIONER KLÅDA INFEKTIONER (SVAMP[docplayer.se] ONYCHIA PUNCTATA) - GULRÖDA FLÄCKAR (OLJEDROPPAR) 11 NAGELPSORIASIS 12 NAGELPSORIASIS 13 NAGELPSORIASIS 14 NAGELPSORIASIS 15 PSORIASIS - KOMPLIKATIONER KLÅDA INFEKTIONER (SVAMP[docplayer.se]

 • Akut interstitiell pneumonit

  Bronchiolitis obliterans LIP: lymphocytic interstitial pneumonitis En del av dessa sjukdomar har okänd etiologi, men allergisk alveolit har organiskt/oorganiskt damm, bakterier, svamp[plus.rjl.se] Man bör tänka på möjligheten av opportunistisk infektion och vid sådan misstanke bör bronkoskopi med utvidgad provtagning avseende bakterier, virus och svamp genomföras.[internetmedicin.se]

 • Nagelsvamp
 • Systemisk kandidos
 • Aspergillos
 • Främre spinalartärsyndrom

  […] mjukdelsinfektioner · Neurokirurgiska CNS-infektioner · Osteomyelit · Översikt, riskfaktorer · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner · Pertussis · Pneumocystis · Pneumoni · Sällsynta svampar[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom