Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för T-cell lymfom

Visa resultat efter: English

  • Mycosis fungoides

    T cells lymfom modell för hur retrovirus påverkar arvsmassan. Läkartidningen 2006; 6:366. Länk 4. G. Roupe.[internetmedicin.se] Human T cell leukemia/lymfoma virus typ 1 (HTLV-1) är ett onkogent retrovirus, som förorsakar mutationer i det mänskliga genomet (2, 3).[internetmedicin.se] Cellerna varierar i storlek och form och normala T cells-markörer försvinner.[internetmedicin.se]

  • Adenokarcinom i tjocktarmen

    Stromatumörer är oftast polypösa och kan t ex utgå från interstitella celler, s k Cajal's celler (gastrointestinal stromacellstumör - GIST), glatt muskelvävnad (leiomyosarkom[internetmedicin.se] Om resektionen inte är radikal bör man följa upp med onkologisk behandling som vid icke resecerat lymfom.[internetmedicin.se] Effekten av onkologisk behandling är avsevärt bättre vid lymfom än vid ventrikelcancer och prognosen därmed mera gynnsam.[internetmedicin.se]

  • Hepatocellulärt karcinom

    Mart-1 (melanom associerad antigen som kännas igen av T celler) är nyare markör med hög specificitet.[cancercentrum.se] HMB45 har 75-90 % sensitivitet, 95 % specificitet för melanom, reagerar inte med lymfom och carcinom. Tyrosynas är ny markör med hög specificitet, 97-100 %.[cancercentrum.se]

Ytterligare symtom