Create issue ticket

124 Möjliga orsaker för Takypne

Ytterligare symtom