Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Temporär huvudvärk

 • Solid ovarianteratom

  Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintagintag[praktiskmedicin.se]

 • Kronisk daglig huvudvärk

  Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintagintag[praktiskmedicin.se]

 • Spänningshuvudvärk

  Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintagintag[praktiskmedicin.se]

 • Kronisk pankreatit

  Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintagintag[praktiskmedicin.se]

 • Smärtsam oftalmoplegi

  Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintagintag[praktiskmedicin.se]

 • Larons syndrom med immunbrist

  Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintagintag[praktiskmedicin.se]

Ytterligare symtom