Create issue ticket

10 Möjliga orsaker för Tenesmus

Visa resultat efter: English

 • Prostatakarcinom
 • Adenokarcinom i prostatan

  Gällande vårdprogram prostatacancer Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-12-11. I. Innehållsförteckning I. Innehållsförteckning II. Klinisk bakgrundsinformation III. Anvisningar för provtagarens hantering av provet IV. Anamnestisk remissinformation V. Utskärningsanvisningar VI. Analyser VII. Information i[…][cancercentrum.se]

 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar: Ulcerös kolit Crohns sjukdom Oklassificerad kolit ("Inflammatory bowel disease unclassified” [IBD-U]) Sjukdomarna benämns i engelskspråkig litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland[…][internetmedicin.se]

 • Perianal abscess
 • Pseudomembranös kolit

  Tarmbakterieutbrottet på Lasarettet i Ystad är en mycket allvarlig händelse som skapat stort lidande för både patienter och närstående. Region Skåne har dragit viktiga lärdomar av utbrottet och startat ett 10-punktsprogram för att öka patientsäkerheten Tarmbakterieutbrottet inträffade på Lasarettet i Ystad[…][web.archive.org]

 • Ektopisk graviditet
 • Analfissur
 • Crohns sjukdom

  Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar: Ulcerös kolit Crohns sjukdom Oklassificerad kolit ("Inflammatory bowel disease unclassified” [IBD-U]) Sjukdomarna benämns i engelskspråkig litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland[…][internetmedicin.se]

 • Ulcerös kolit

  Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar: Ulcerös kolit Crohns sjukdom Oklassificerad kolit ("Inflammatory bowel disease unclassified” [IBD-U]) Sjukdomarna benämns i engelskspråkig litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland[…][internetmedicin.se]

 • Amebiasis

  Varför Svensk MeSH? Hitta bra sökord för sökning i databaser Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i databaser. Kom igång så här. Översätta medicinska termer Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska[…][mesh.kib.ki.se]

Ytterligare symtom