Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Torrt, sprött hår

 • Acrodermatitis Continua Hallopeau

  ATOPISKT EKSEM ATOPI: Genetisk predisposition att utveckla allergisk astma, hösnuva, allergisk konjunktivit samt ett speciellt, torrt, kliande eksem atopiskt eksem ATOPISKT[docplayer.se] Änvänd ej någon annans mediciner. 46 ATOPISKT EKSEM ATOPI: Genetisk predisposition att utveckla allergisk astma, hösnuva, allergisk konjunktivit samt ett speciellt, torrt,[docplayer.se]

  Saknas: sprött hår
 • Meningism

  […] glaskroppen · Sjukdomar i ögonlock och tårvägar · Sjukdomar i orbita · Sjukdomar i retina · Strålningsskada · Subkonjunktivalblödning · Subtarsal främmande kropp och grad · Torrt[medicinkompendier.se]

  Saknas: sprött hår
 • Främre spinalartärsyndrom

  […] glaskroppen · Sjukdomar i ögonlock och tårvägar · Sjukdomar i orbita · Sjukdomar i retina · Strålningsskada · Subkonjunktivalblödning · Subtarsal främmande kropp och grad · Torrt[medicinkompendier.se]

  Saknas: sprött hår
 • Seminom

  […] glaskroppen · Sjukdomar i ögonlock och tårvägar · Sjukdomar i orbita · Sjukdomar i retina · Strålningsskada · Subkonjunktivalblödning · Subtarsal främmande kropp och grad · Torrt[medicinkompendier.se]

  Saknas: sprött hår
 • Gliom

  […] glaskroppen · Sjukdomar i ögonlock och tårvägar · Sjukdomar i orbita · Sjukdomar i retina · Strålningsskada · Subkonjunktivalblödning · Subtarsal främmande kropp och grad · Torrt[medicinkompendier.se]

  Saknas: sprött hår
 • Malignt gliom

  […] glaskroppen · Sjukdomar i ögonlock och tårvägar · Sjukdomar i orbita · Sjukdomar i retina · Strålningsskada · Subkonjunktivalblödning · Subtarsal främmande kropp och grad · Torrt[medicinkompendier.se]

  Saknas: sprött hår

Ytterligare symtom