Create issue ticket

41 Möjliga orsaker för Tromboemboli

Ytterligare symtom