Create issue ticket

19 Möjliga orsaker för Trombos

 • Cellulit
 • Instabil angina

  Individuell bedömning rekommenderas där patientens risk för blödning resp trombos och vilken typ av stent (stål eller läkemedelsstent) som implanterats måste tas i beaktande[internetmedicin.se]

 • Embolisk mesentriell infarkt

  Venös trombos Vid venös trombos ses en diffus symtombild på grund av att mer avgränsade segment drabbas.[internetmedicin.se] Venös trombos Här räcker ofta blodförtunning (LMWH, warfarin ) som enda behandling. Vid tydliga diarréer alltid halvakut-akut kontakt med kärlkirurg.[internetmedicin.se] Iatrogent - efter t ex angiografi, ovanligt Arteriell trombos står för ca 25 % av alla fall av tarmischemi. Alla tarmartärer kan drabbas, men vanligast är AMS.[internetmedicin.se]

 • Retinal artäremboli

  […] och trombos i nedre extremitetsartärer I74.3 Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade I74.4 Emboli och trombos i arteria iliaca I74.5 Emboli och trombos i[internetmedicin.se] ICD-10 Emboli och trombos i bukaorta I74.0 Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta I74.1 Emboli och trombos i övre extremitetsartärer I74.2 Emboli[internetmedicin.se] Lokal trombolys, vilket tar längre tid men är lämpligt både vid trombos och emboli.[internetmedicin.se]

 • Myeloproliferativ sjukdom
 • Varikocele

  Differentialdiagnoser Process i lilla bäckenet - bör misstänkas om varikocelet inte minskar i storlek vid palpation i liggande Malignitet retroperitonealt eller i njuren (med trombos[internetmedicin.se]

 • Primär myelofibros
 • Hematom

  Orsak Trauma, okänd, läkemedel (ASA, NSAID, NOAK Warfarin, Kortison), trombocytopeni, åldersbetingat spröda blodkärl, blodmalignitet, leversjukdom, koagulationsrubbning, Ehlers-Danlos syndrom (ärftlig skörhet i blodkärl m.fl. inre organ). Förvärvad hemofili. Utredning Blödningsanamnes: Ärftlighet, blåmärken, näsblödning,[…][praktiskmedicin.se]

 • Ödem
 • Paroxysmal nattlig hemoglobinuri

Ytterligare symtom

Liknande symtom