Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Turistdiarré

  • Norwalks virusinfektion
  • Salmonellainfektion
  • Amebiasis

    Varför Svensk MeSH? Hitta bra sökord för sökning i databaser Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i databaser. Kom igång så här. Översätta medicinska termer Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska[…][mesh.kib.ki.se]

Ytterligare symtom