Create issue ticket

21 Möjliga orsaker för Ulcerös kolit

 • Akut gastroenterit
 • Crohns sjukdom

  (kroniskt) kolit K51.0 Ulcerös proktit K51.2 Ulcerös proktosigmoidit K51.3 Vänstersidig kolit K51.5 Annan specificerad ulcerös kolit K51.8 Crohns sjukdom i tunntarmen K50.0[internetmedicin.se] Ulcerös kolit Vid ulcerös kolit föreligger en kontinuerlig inflammation med början i rektum och varierande proximal utbredning i kolon.[internetmedicin.se] kolit Vid behandling av ulcerös kolit bör sjukdomens utbredning och svårighetsgrad värderas.[internetmedicin.se]

 • Divertikulos
 • Tjock- och ändtarmskarcinom
 • Enterolit

  Bakteriella infektioner, Crohns sjukdom och ulcerös kolit kan alla leda till inflammation, irritation och gasuppbyggnad.[irwin.iniciaba.com]

 • Vaskulit
 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  (kroniskt) kolit K51.0 Ulcerös proktit K51.2 Ulcerös proktosigmoidit K51.3 Vänstersidig kolit K51.5 Annan specificerad ulcerös kolit K51.8 Crohns sjukdom i tunntarmen K50.0[internetmedicin.se] Ulcerös kolit Vid ulcerös kolit föreligger en kontinuerlig inflammation med början i rektum och varierande proximal utbredning i kolon.[internetmedicin.se] kolit Vid behandling av ulcerös kolit bör sjukdomens utbredning och svårighetsgrad värderas.[internetmedicin.se]

 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  (kroniskt) kolit K51.0 Ulcerös proktit K51.2 Ulcerös proktosigmoidit K51.3 Vänstersidig kolit K51.5 Annan specificerad ulcerös kolit K51.8 Crohns sjukdom i tunntarmen K50.0[internetmedicin.se] Ulcerös kolit Vid ulcerös kolit föreligger en kontinuerlig inflammation med början i rektum och varierande proximal utbredning i kolon.[internetmedicin.se] kolit Vid behandling av ulcerös kolit bör sjukdomens utbredning och svårighetsgrad värderas.[internetmedicin.se]

 • Rektalfistel

  Andra orsaker kan vara Mb Crohn och i enstaka fall ulcerös kolit. En ytterligare anledning kan vara strålskada efter behandling av gynekologisk cancer.[internetmedicin.se] Atypiska analfistlar är vanliga vid Morbus Crohn och i enstaka fall vid ulcerös kolit. Figur 1. Hög respektive låg analfistel. Bägge börjar i Cryptae Morgagni.[internetmedicin.se] Viktigt är också att ta reda på om patienten har andra tarmsymtom som skulle kunna bero på Morbus Crohn eller ulcerös kolit, såsom diarréer, slemmiga, blodiga avföringar eller[internetmedicin.se]

 • Pseudomembranös kolit

  Tarmbakterieutbrottet på Lasarettet i Ystad är en mycket allvarlig händelse som skapat stort lidande för både patienter och närstående. Region Skåne har dragit viktiga lärdomar av utbrottet och startat ett 10-punktsprogram för att öka patientsäkerheten Tarmbakterieutbrottet inträffade på Lasarettet i Ystad[…][web.archive.org]

Ytterligare symtom