Create issue ticket

20 Möjliga orsaker för Uppförandestörning hos hjärtat

 • Kardiomyopati
 • Kransartärsjukdom
 • Akut hjärtinfarkt
 • Hemokromatos
 • Sjuka sinus-syndrom

  Sinusknutan är en ca 3x10 mm stor struktur som sitter högt lateralt i högra förmaket där den övre hålvenen ( vena cava superior ) mynnar i förmaket. Den är rikligt innerverad av såväl det parasympatiska som sympatiska nervsystemet. I vila är hjärtat under samtidig påverkan av de bägge autonoma systemen[…][internetmedicin.se]

 • Dilaterande kardiomyopati
 • Atrioventrikulärt block i tredje graden

  AV-knutan tillhör det specialiserade retledningsystemet och befinner sig lågt i förmaksskiljeväggen. Lokaliserad framtill och mycket nära aortaroten, skadas den lätt vid aortaklaffs-kirurgi. AV-knutan är rikligt innerverad av det autonoma nervsystemet. Blodförsörjningen kommer till största del från höger kranskärl[…][internetmedicin.se]

 • Brugadas syndrom
 • Atrioventrikulärt block i andra graden

  AV-knutan tillhör det specialiserade retledningsystemet och befinner sig lågt i förmaksskiljeväggen. Lokaliserad framtill och mycket nära aortaroten, skadas den lätt vid aortaklaffs-kirurgi. AV-knutan är rikligt innerverad av det autonoma nervsystemet. Blodförsörjningen kommer till största del från höger kranskärl[…][internetmedicin.se]

 • AV Block Mobitz II

  AV-knutan tillhör det specialiserade retledningsystemet och befinner sig lågt i förmaksskiljeväggen. Lokaliserad framtill och mycket nära aortaroten, skadas den lätt vid aortaklaffs-kirurgi. AV-knutan är rikligt innerverad av det autonoma nervsystemet. Blodförsörjningen kommer till största del från höger kranskärl[…][internetmedicin.se]

Ytterligare symtom