Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Uremi

  • Status epileptikus

    […] ex tricykliska antidepressiva Abstinens, framför allt alkohol eller bensodiazepiner Metabola tillstånd såsom Hypoglykemi och grav hyperglykemi Hyponatremi, hypokalcemi, uremi[janusinfo.se]

  • Charcot-Marie-Tooths sjukdom

    […] med ”defekt DNA” - Fragilt X-associerat tremor/ataxi-syndrom (FXTAS) - Ataxia telangiectasia - Porfyrisjukdomar Polyneuropati som inte är nedärvd är vanligt vid: Diabetes Uremi[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom