Create issue ticket

4 Möjliga orsaker för Uretraflytning

  • Uretrit
  • Klamydiainfektion
  • Gonorré
  • Reiters syndrom

    Reiters syndrom är en typ av artrit vilket innebär att du har en inflammation i en eller flera leder. Leden blir vid en inflammation svullen, öm, värmeökad och fungerar sämre. Förutom symtom från lederna får du samtidigt andra symtom som till exempel inflammation i ögonen och i urinröret så kallad uretrit. Vanligtvis[…][1177.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom