Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Uretrasjukdom

  • Uretrit
  • Gonorré
  • Uretraobstruktion

    Hur mycket blod krävs för att urinen ska bli röd? Hur skall symtomet värderas? Som mycket allvarligt och föranleda fullständig utredning. Hur ofta ligger malignitet bakom hematuri? Finns det något tillfälle då en patient med makrohematuri på akutmottagning kan skickas hem? Nej, inte ens om blödningen är under[…][quizlet.com]

Ytterligare symtom