Create issue ticket

9 Möjliga orsaker för Urinkalium ökat

 • Diabetes mellitus
 • Acidos

  CO2-receptorer i hjärnan har mycket hög känslighet och stimulerar ökad andning vid stigande pCO2, ömtåligt system i glomus caaroticum i carotisbifurkationen finns O2- receptorerna som aktiveras när pO2 8 kPa (Hb-mättnad 91 %) och ger en hypoxisk andningsdrive, robust reservsystem vid högt PaCO2, vid[…][medicinkompendier.se]

 • Kronisk njursvikt
 • Dehydrering

  Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Uttorkning (Dehydrering) Definition Uttorkning eller dehydrering innebär att din kropp inte har så mycket vatten och vätska som den ska. Dehydrering kan orsakas av att förlora för[…][sjukdomarna.se]

 • Akut myeloisk leukemi
 • Primär hyperparatyreos

  Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor Vad är primär biliär kolangit? Gallblåsa, gallvägar, bukspottkörtel Primär biliär kolangit (PBC) är en autoimmun sjukdom. Immunförsvaret reagerar mot celler i gallgångarna i levern och orsakar inflammation, ärrförändringar[…][netdoktor.se]

 • Metabolisk acidos

  Vätejonkoncentrationen i vävnaderna är noga reglerad (pH 7,35-7,45) och styrs normalt av tre parametrar: PCO2, skillnaden mellan P-Na och P-Cl (elektro-neutralitet), samt den totala mängden svaga syror (ffa albumin och fosfat). Utredning Syra-basstatus. Många apparater mäter samtidigt laktat. Blodprover:[…][janusinfo.se]

 • Cushings sjukdom

  ICD-10: E27.9 P ( Cushings sjukdom) Definition Ökad kortisolinsöndring från binjurebark. Orsak Hypofysärt adenom ( Cushings sjukdom). ACTH-producerande tumör (vanligen lungorna), överproduktion av kortisol från binjurarna p.g.a. adenom, cancer eller hyperplasi. Sekundär Cushing p.g.a. kortisonbehandling är vanligaste[…][praktiskmedicin.se]

 • Cystinos

Ytterligare symtom