Create issue ticket

39 Möjliga orsaker för Urinretention

Ytterligare symtom