Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Urinrörsförträngning

Ytterligare symtom