Create issue ticket

9 Möjliga orsaker för Utvecklingsstörningar

 • Duchennes muskeldystrofi
 • Dravets syndrom
 • Muckle Wells syndrom

  Vid de svårare formerna tillkommer ytterligare symtom, som hörselnedsättning, inlagring av protein i olika organ (amyloidos), synnedsättning och utvecklingsstörning.[socialstyrelsen.se] Om barnen inte får behandling i tid utvecklas vanligen hörselnedsättning/dövhet, synnedsättning, epilepsi och utvecklingsstörning. Ihållande ledsmärtor är vanliga.[socialstyrelsen.se]

 • CINCA-syndrom

  Vid de svårare formerna tillkommer ytterligare symtom, som hörselnedsättning, inlagring av protein i olika organ (amyloidos), synnedsättning och utvecklingsstörning.[finest.se] Om barnen inte får behandling i tid utvecklas vanligen hörselnedsättning/dövhet, synnedsättning, epilepsi och utvecklingsstörning. Ihållande ledsmärtor är vanliga.[socialstyrelsen.se]

 • Fanconis anemi
 • Menkes syndrom

  […] det händer att Menkes syndrom förekommer i en mild form.Denna typ av sjukdom kallas nack horn syndrom som kännetecknas av förstörelsen av bindväv.Patienter med diagnosen utvecklingsstörning[healthtipsing.com] […] hår Tyvärr är Menkes syndrom en obotlig sjukdom.Prognos på det mycket svårt.Sjukdomen framskrider snabbt, vilket orsakar irreversibla förändringar i kroppen.Utöver psykisk utvecklingsstörning[healthtipsing.com]

 • Hypogammaglobulinemi
 • Lennox-Gastauts syndrom

  Utvecklingsstörning, beteendeproblem och språkstörning är vanligt liksom motoriska svårigheter.[mun-h-center.se]

 • Nelsons syndrom

  Beskrivningen utgick från tre män i samma släkt, där det även bland kvinnorna fanns flera med en lindrig utvecklingsstörning.[socialstyrelsen.se] FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Box 1181, 171 23 Solna, tel 08-508 866 00, e-post [email protected] , www.fub.se .[socialstyrelsen.se] Q87.8W Sjukdom/tillstånd Börjeson-Forssman-Lehmanns syndrom är ett ärftligt syndrom som kännetecknas av bland annat måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning[socialstyrelsen.se]

Ytterligare symtom