Create issue ticket

24 Möjliga orsaker för Var i avföringen

 • Intertrigo

  Personer med läckageproblem av urin och avföring är extra utsatta. Vistelse i varma och fuktiga områden ökar risken.[medibas.se]

 • Ulcerös kolit

  Vid Crohns sjukdom är ofta avföringen mer grötformad.[internetmedicin.se] Blodtillblandad avföring, feber, nattliga besvär eller viktnedgång talar för IBD.[internetmedicin.se] Blodtillblandad avföring, feber eller förhöjda inflammatoriska markörer talar för IBD.[internetmedicin.se]

 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  Vid Crohns sjukdom är ofta avföringen mer grötformad.[internetmedicin.se] Blodtillblandad avföring, feber, nattliga besvär eller viktnedgång talar för IBD.[internetmedicin.se] Blodtillblandad avföring, feber eller förhöjda inflammatoriska markörer talar för IBD.[internetmedicin.se]

 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  Vid Crohns sjukdom är ofta avföringen mer grötformad.[internetmedicin.se] Blodtillblandad avföring, feber, nattliga besvär eller viktnedgång talar för IBD.[internetmedicin.se] Blodtillblandad avföring, feber eller förhöjda inflammatoriska markörer talar för IBD.[internetmedicin.se]

 • Adenokarcinom i tjocktarmen

  Större fragila eller ulcererade polyper kan blöda och ge upphov till blod i avföringen, sällan mera voluminös blödning med hematemes.[internetmedicin.se] […] symtom tydande på avancerad cancer: -Viktförlust -Anorexi -Kräkningar -Tidig mättnadskänsla -Trötthet Kliniska fynd: Ömhet/palpabel resistens i epigastriet Anemi -Blod i avföringen[internetmedicin.se]

 • Rektal obstruktion

  Blod och slem blandat med avföringen är också ett vanligt symptom.[internetmedicin.se] Länk till: Kvalitetsregistret för rektalcancer Symtom: Ändrade avföringsvanor, blod och slem i avföring, känsla av ofullständig tarmtömning, täta trängningar till avföring[internetmedicin.se] Trängningar till avföring och en känsla av ofullständig tarmtömning med täta toalettbesök beskrivs av många patienter.[internetmedicin.se]

 • Pseudomembranös kolit

  Tarmbakterieutbrottet på Lasarettet i Ystad är en mycket allvarlig händelse som skapat stort lidande för både patienter och närstående. Region Skåne har dragit viktiga lärdomar av utbrottet och startat ett 10-punktsprogram för att öka patientsäkerheten Tarmbakterieutbrottet inträffade på Lasarettet i Ystad[…][web.archive.org]

 • Clostridium difficile
 • Rektalfistel

  Viktigt är också att ta reda på om patienten har andra tarmsymtom som skulle kunna bero på Morbus Crohn eller ulcerös kolit, såsom diarréer, slemmiga, blodiga avföringar eller[internetmedicin.se]

 • Embolisk mesentriell infarkt

  Kräkningar Andra fasen (paralys) - Smärtorna minskar (men försvinner inte helt) - Kräkningar Tredje fasen (nekros) - Förvärrade ihållande smärtor (värre än vid debuten) - Blodig avföring[internetmedicin.se] […] och den ischemiska smärtan minskar) Illamående, kräkningar (begynnande paralytisk ileus) Tredje fasen Smärtorna ökar och blir värre och mer utbredda än tidigare Blodiga avföringar[internetmedicin.se] […] palpation - Brukar beskrivas som att bukstatus inte står i paritet till smärtintensitet - Tilltagande peritonitretning när tarmen går i nekros Rektalpalpation (PR) – ev blodig avföring[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom