Create issue ticket

4 Möjliga orsaker för Varikocele

  • Nefroblastom

    Pediatrisk internmedicin Pediatriska tumörer Nefroblastom (Wilms tumör) Översikt Epidemiologi Symptom och kliniska fynd Symptomen vid nefroblastom är diffusa vilket kan leda till sen diagnos. Tumören upptäcks ofta av föräldrarna som ser en konturförändring eller känner en knöl i buken. Onormalt stor, hård, oöm knöl i[…][hypocampus.se]

  • Varikocele

    Hydrocele, spermatocele och varikocele är alla godartade tillstånd. Behandling bör erbjudas om patienten har symtom och önskar åtgärd.[internetmedicin.se] Exempel på symtom: Infertilitet Testikelatrofi ipsilateralt Tyngdkänsla i skrotum Varikocele förekommer hos 30-40 % av de män som söker för infertilitetsproblematik, jämfört[internetmedicin.se] […] misstänkas om varikocelet inte minskar i storlek vid palpation i liggande Malignitet retroperitonealt eller i njuren (med trombos av v. renalis ) - vid snabb utveckling av varikocele[internetmedicin.se]

  • Adrenokorticalt karcinom
  • Metastatisk njurcellskarcinom

Ytterligare symtom