Create issue ticket

49 Möjliga orsaker för Väsljud

 • Bronkit

  Symptom Har patienten hosta och slembildning i luftvägarna i flera månader och minst två år i följd används beteckningen kronisk bronkit. Om patienten inte bara har symptom utan vid ett lungfunktionsprov också visar sig ha en irreversibel obstruktion är det frågan om kronisk obstruktiv lungsjukdom. Till sjukdomen[…][ttl.fi]

 • Akut bronkit

  ICD-10: J 22 (Akut bronkit), J 18 (Pneumoni), J 44 (KOL). Se även avsnitten Bronkit, Pneumoni, Influensa, KOL, Mykoplasmapneumoni, Chlamydia pneumonie, Sorkfeber, Tularemi. Definition Nedre luftvägar är allt nedanför struphuvudet. Akut inflammation i lungvävnad och/eller bronker, dvs. pneumoni eller akut bronkit.[…][praktiskmedicin.se]

 • Insektsbett
 • Livsmedelsallergi

  En immunologisk överreaktion efter intagning av födoämnen som tåls av friska. Födoämnesallergi kan ofta konstateras vid vanlig allergitest. Det är ofta reaktioner som visar sig snabbt efter intagning. Livsmedelsallergiker är i motsats till födoämnesintoleranta vanligtvis överkänsliga för relativt få födoämnen. Men även[…][vitaviva-info.com]

 • Hösnuva
 • Allergisk rinit

  Allergisk rinit orsakas av en IgE-medierad inflammation i nässlemhinnan. En fjärdedel till en femtedel av alla svenskar har idag allergisk rinit och sjukdomen ökar i västvärlden. Allergisk rinit är vanligare i industrialiserade länder än i utvecklingsländer, vilket anses bero på skillnader i miljö- och livsstilsfaktorer.[…][astmaochallergilinjen.se]

 • Astma

  Vid astma är slemhinnorna i luftrören inflammerade. Till följd av detta ökar slemutsöndringen i luftvägarna, samtidigt som slemhinnorna sväller och flimmerhårens aktivitet minskar. Hosta och ökad slemavsöndring är ofta de första symtomen på astma. Vid astma uppkommer svullnad och ökad avsöndring av slem i luftrörens[…][terveyskyla.fi]

 • Lungemfysem
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

  AKO Skåne-riktlinje för primärvården (J44-) Primärvård Primär utredning av patient med misstänkt KOL Uppföljning och behandling av patient med KOL KOL-skola (enskilt och i grupp), riktad sjukgymnastik, dietistbedömning Lungmottagning Utvidgad lungfunktionsutredning Patient med svår KOL utan sjukdomskontroll[…][vardgivare.skane.se]

 • Pneumoni

  Senast uppdaterad: 2007-10-01 J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18 Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer Vid medelsvår pneumoni rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid. Vid svår pneumoni med samsjuklighet astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) rekommenderas sjukskrivning upp till 4[…][roi.socialstyrelsen.se]

Ytterligare symtom