Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Whitlow

Visa resultat efter: English

  • Herpes simplex-infektion

    […] annons Herpes simplexvirus typ 1 (HSV-1) är ett neurotropt herpesvirus, som vanligtvis infekterar sin värd subkliniskt för att sedan etablera en livslång persisterande infektion i sensoriska ganglieneuron hörande till kranialnerver som t ex trigeminusnerven. Hos de flesta personer etableras en asymtomatisk infektion.[…][internetmedicin.se]

  • Staphylococcus aureus-infektion

Ytterligare symtom