Edit concept Question Editor Create issue ticket

Adenokarcinom i bröstet


Behandling

 • Behandlingen av cancer i nedre delen av matstrupen påminner om behandlingen av magcancer. Behandlingen kan inledas med kemoterapi eller cytostatika och strävan är att därefter operera.[docrates.com]
 • (Bild: cucurudza / fotolia.com) behandling Behandlingen av aerofagi beror på orsaken. Sjukdomar måste uteslutas först. Detta inkluderar en detaljerad medicinsk historia, laboratorietester och eventuellt stillbildsförfaranden.[sv.tso-stockholm.com]
 • Behandlingarna består oftast av en kombination av stöd från skolan, psykiatrin och medicinsk behandling. Referenser: 1. Socialstyrelsen (2014) Kort om Adhd – hos barn och ungdomar (Elektronisk) Tillgänglig: , s10-11 (Hämtad: Nov 2015). 2.[janssen.com]
 • Här får du råd inför läkarbesöken Behandlingar Operation Cytostatikabehandling Biologisk terapi Målsökande strålbehandling Behandlingen går ut på att operera bort så stor del av tumören som möjligt. Då tas även närliggande lymfkörtlar bort.[cancerfonden.se]
 • Målstyrd behandling av allt fler tumörmuterade lungcancrar samt ökad kunskap om hur immunsystemet kan modifieras till tumörförsvar kommer sannolikt att påtagligt ändra prognosen för denna cancergrupp.[netdoktorpro.se]

Prognos

 • CUP är en mycket heterogen grupp ur alla aspekter, även prognos. Lokaliserad CUP Vid lokaliserad CUP (ovanligt) bör potentiellt botande radikalbehandling, oftast kirurgi men ibland även strålbehandling, övervägas.[internetmedicin.se]
 • Överlevnadstalet anges vanligen i procent och med dess hjälp bedöms cancerpatienternas genomsnittliga prognos. Överlevnadsundersökning Mätning av cancerpatienternas prognos.[alltomcancer.fi]
 • Prognos Totalt är långtidsöverlevnaden 16 %. Faktorer som påverkar prognosen är stadium vid diagnostidpunkten, patientens generella hälsotillstånd, ålder, kön, histologityp, tumörens tillväxthastighet och behandling.[netdoktorpro.se]

Etiologi

 • Etiologi och patogenes Tobaksrökning: Tobaksrökning är den absolut viktigaste orsaken till lungcancer, både bland män och kvinnor och står för 80–90 % av alla fall. Tiden mellan rökexponering och utveckling av lungcancer är ofta 10–30 år.[netdoktorpro.se]
 • Etiologi Sjukdomens orsaker. Exposition Utsatthet; att vara utsatt t.ex. för solljus, asbestdamm etc. F FAP Familjär adenomatos, familiär adenomatotisk polypos.[alltomcancer.fi]

Epidemiologi

 • Epidemiologi I Sverige insjuknar drygt 4 000 personer årligen i lungcancer. Det är den fjärde vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män i Sverige och den vanligaste cancerdödsorsaken såväl i Sverige som i världen.[netdoktorpro.se]
 • Epidemiologi Vetenskap som kartlägger hur vanlig en sjukdom är, förändringarna i frekvensen (sjukdomen blir vanligare eller sällsyntare) samt orsakerna till detta.[alltomcancer.fi]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!