Edit concept Question Editor Create issue ticket

Adenokarcinom i urinblåsa


Presentation

Hematuri
 • Blod i urinen, hematuri För ögat synligt blod i urinen, makroskopisk hematuri, är ett allvarligt symtom och ska alltid utredas med syfte att utesluta tumörsjukdomar i urinvägarna.[lakemedelsboken.se]

Behandling

 • Kommittén har gett en positiv bedömning angående utvidgad indikation för: Halaven (eribulin), där befintlig indikation utökas med: behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt liposarkom som tidigare erhållit antracyklininnehållande behandling ([lakemedelsverket.se]
 • Behandling Urinblåsecancer behandlas med flera olika metoder, som antingen används tillsammans eller separat.[docrates.com]
 • Ibland blir inte patienten stenfri efter en behandling och behandlingen kan då behöva upprepas. ESVL-behandling är förknippad med små komplikationsrisker. Ofta uppvisar patienten hematuri, men den brukar avta inom ett par tre dagar.[lakemedelsboken.se]
 • Nu pågår en svensk pilotstudie som undersöker prolaktins roll vid behandling av adenomyos hos kvinnor med symtom.[netdoktorpro.se]

Prognos

 • Cancerns differentieringsgrad: högt differentierade, grad I liknar mest normal vävnad och har oftast god prognos medelhögt differentierad, grad II mellanstadier mellan god och dålig prognos lågt differentierade, grad III ja grad IV tumörerna sprider sig[alltomcancer.fi]
 • Ytlig urinblåsecancer med god prognos behandlas genom att tumören hyvlas bort via urinröret. I samband med ingreppet eller omedelbart efteråt görs en engångssköljning med läkemedel, som minskar risken för att tumören ska återkomma.[docrates.com]

Etiologi

 • Utöver ärftlighet är kunskapen om njurcancerns etiologi ofullständig. Man har uppskattat att mellan 25 % och drygt 30 % av all njurcancer beror på rökning. Det föreligger också ett samband mellan kraftig obesitas och njurcancer.[lakemedelsboken.se]

Epidemiologi

 • Vid bedömningen vägs in epidemiologi, ålder och kön, sjukhistoria och riskfaktorer, kliniska och radiologiska fynd, vanligaste ursprung av metastaser i biopserade organ samt fenotyp av organets egna tumörer, specificitet och sensitivitet av använda markörer[cancercentrum.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Förebyggande Förebyggande av adenosindeaminasbrist hos barn 1. Moderhälsovård Det är känt att förekomsten av vissa immunbristsjukdomar är nära besläktad med embryonal dysplasi.[healthfrom.com]
 • Dessa kan förebyggas med morfin som ges strax före behandlingen. ESVL utgör förstahandsalternativet vid alla symtomgivande njurstenar 20 mm.[lakemedelsboken.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!