Edit concept Question Editor Create issue ticket

Akut alkoholförgiftning


Presentation

Sluddrigt tal
  • tal Uttalad alkoholförgiftning 2,0-4,0 promille Mycket kraftig berusning, illamående, kräkningar, buksmärta, diarré, gångsvårigheter, instabilt temperament, våldsamt eller stökigt beteende, medvetandepåverkan, somnolens, osammanhängande i tal och tanke[internetmedicin.se]
Somnolens
  • […] hängande ögonlock, fuktig blick, sluddrande tal Uttalad alkoholförgiftning 2,0-4,0 promille Mycket kraftig berusning, illamående, kräkningar, buksmärta, diarré, gångsvårigheter, instabilt temperament, våldsamt eller stökigt beteende, medvetandepåverkan, somnolens[internetmedicin.se]
Yrsel
  • Bakrus Bakruset karaktäriseras av illamående, yrsel, trötthet, ostadighetskänsla, ångest och huvudvärk. Bakruset uppkommer när alkoholhalten i blod är nära noll.[internetmedicin.se]
Illamående
Kräkning
Fall
  • Förutom etanol innehåller teknisk sprit metyletylketon, aceton, etylacetat, propanol, paraffiner och i vissa fall Bitrex.[internetmedicin.se]
Hypotermi
  • Hypotermi är också vanligt vid fatala alkoholförgiftningar. Ungefär 150-200 personer dör varje år p g a akut alkoholförgiftning i Sverige, varav endast 2-3 är under 30 år. Cirka 2000 personer dör årligen till följd av skadeverkningarna.[internetmedicin.se]

Behandling

  • Behandlingen kräver möjlighet att kunna ta över patientens andning med kontrollerad ventilation och respiratorbehandling.[internetmedicin.se]

Förebyggande

  • Huruvida intag av vatten efter alkoholen kan förebygga bakrus är vetenskapligt oklart även om många har god personlig erfarenhet av detta.[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!