Edit concept Question Editor Create issue ticket

Akut Cor Pulmonale


Presentation

Takykardi
 • Reagera särskilt på takypné och takykardi. Även lågt bltr kan förekomma![akutasjukdomar.se]
 • Symtom Allmänt : Ansträngningsdyspné, trötthet, synkope, angina pectoris, hemoptys (ovanligt), Raynaud fenomen (ovanligt) Kronisk : Dyspné, icke-produktiv hosta, angina pectoris, tarsusödem Tecken Akut (LE) : Uttalad dyspné, blek kall och fuktig hud, takykardi[medicinbasen.se]
 • Klinisk bild Symtom med takypné, andningskorrelerade bröstsmärtor, takykardi, feber, torrhosta ibland med hemoptys, synkope förekommer. Ofta hypoxi och lätt hyperventilation (lågt PCO 2 ). Ibland diffusa symtom som subakut nedsatt kondition.[janusinfo.se]
Hjärtsjukdom
 • Beräknad läsningstid: 2 min Synonymer Pulmonell hjärtsjukdom Latin/Grekiska Cor pulmonale Engelska Cor pulmonale, pulmonary heart disease BAKGRUND Definition Förstorad höger kammare sekundärt till sekundärt till sjukdomar i lungcirkulationen eller i lungparenchymet[medicinbasen.se]
 • Alternativa namn Högersidig hjärtsvikt, hjärt- lungsjukdom, pulmonale heart disease, pulmonell hjärtsjukdom, vaskulär lungsjukdom.[sjukdomarna.se]
 • […] rad olika tillstånd kan ge sekundär hypertoni och cor pulmonale, de vanligaste orsakerna är: KOL, vänstersidig hjärtsvikt, små och stora blodproppar, betydande övervikt med andningsbesvär, lungkärlssjukdom på grund av intravenöst drogmissbruk, medfödd hjärtsjukdom[netdoktor.se]

Behandling

 • Behandling Lågmolekylärt heparin. Se under Behandling vid DVT. Vid högre misstanke på LE bör inj Heparin iv ges som bolusdos före röntgenundersökning .: vid vikt 90 kg 5 000 E, vid vikt 90 kg 7 500 E.[janusinfo.se]
 • Vid recidiv av LE livslång behandling (1-2 LE tidigare).[akutasjukdomar.se]
 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hjärt- och lungsjukdom (Cor pulmonale) Definition Cor pulmonale eller högersidig hjärtsvikt är ett fel på den högra sidan[sjukdomarna.se]
 • Trombendartärektomi är aktuellt vid kronisk tromboemboli) Annan Behandling Syrgasbehandling : Lågtryckstillskott med syre förlänger överlevnaden för hypoxemiska patienter, detta då hypoxi är en potent pulmonell vasokonstriktor Flebotomi : Kan överväg[medicinbasen.se]
 • Behandling Behandlingen har som mål att lindra patientens besvär och ge mediciner mot sviktande hjärtfunktion.[netdoktor.se]

Prognos

 • Prognos Resultatet beror på orsaken till tillståndet. Att ge syrgas förbättrar ofta symptom, uthållighet och överlevnad. Att behandla primär pulmonell hypertension leder ofta till ökad uthållighet och ett längre liv.[sjukdomarna.se]
 • Prognos Det sällsynta tillståndet förhöjt lungtryck utan känd orsak (IPAH) är ett allvarligt tillstånd där man tidigare endast kunde leva ett par år i genomsnitt efter att diagnosen ställts.[netdoktor.se]
 • Högre poängsumma innebär sämre prognos. Lungemboli med hemodynamisk påverkan – trombolys Överväg trombolys vid Hemodynamisk påverkan; systoliskt BT 40 mmHg under minst 15 minuter.[janusinfo.se]

Etiologi

 • Kan vara både akut och kronisk Epidemiologi Vanligt. 50 % av patienterna med KOL har cor pulmonale (kronisk cor pulmonale) Etiologi Akut : LE (små och stora), ARDS Kronisk : KOL (vanligast), kronisk astma, grav obesitas, Eisenmenger-syndrom, lungfibros[medicinbasen.se]

Epidemiologi

 • Kan vara både akut och kronisk Epidemiologi Vanligt. 50 % av patienterna med KOL har cor pulmonale (kronisk cor pulmonale) Etiologi Akut : LE (små och stora), ARDS Kronisk : KOL (vanligast), kronisk astma, grav obesitas, Eisenmenger-syndrom, lungfibros[medicinbasen.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hjärt- och lungsjukdom (Cor pulmonale) Definition Cor pulmonale eller högersidig hjärtsvikt är ett fel på den högra sidan[sjukdomarna.se]
 • […] viktreducering (vid obesitas), undvik aktiviteter som förvärrar dyspnén Farmakologisk Behandling Idiopatisk PAH : Kalciumblockerare (lättar pulmonella vasokonstriktionen), epoprostenol (korttidsverkande vasodilator och trombocythämmare), warfarin (långtid; förebygga[medicinbasen.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!