Edit concept Question Editor Create issue ticket

Akut gastroenterit


Presentation

 • […] kräkningar kan vara ett av symtomen Intoxikation som kan bero på medvetet intag hos ungdomar men bör även misstänkas hos små barn som kan ha smakat på något de hittat i eller utanför hemmet eller blivit matade av äldre syskon Ketoacidos kan vara första presentationen[viss.nu]
Illamående
 • Klinisk bild Akut insjuknande, ibland hög feber, illamående, buksmärtor samt frekventa diarréer ( 5/dag), vanligen utan blod och slem, detta kan dock förekomma vid bakteriell genes. Måttlig dehydrering: Trötthet, nedsatt hudturgor, små urinmängder.[janusinfo.se]
 • Smärta som sitter i minst 15 minuter och kombineras med hjärtklappning, illamående, kallsvett, andnöd, yrsel eller svimning ökar sannolikheten för att det är en hjärtinfarkt.[brandfast.nu]
 • Inte lika många har koll på att en hjärtattack kan visa sig via kallsvett, magont, ryggont, ont i halsen, käkarna eller illamående. Onormal andning, kallsvett och att man även lider av diabetes är verkligen tecken att ta på allvar.[expressen.se]
 • Smärtan sitter oftast i under minst 15 minuter och kan ge upphov till illamående, andnöd, kallsvett, yrsel eller svimning.[hjart-lung.se]
 • Egenvård för att undvika uttorkning är: Dricka elektrolytlösningar för att ersätta vätskan som förloras av diarré Inte äta fast föda tills diarrén har passerat Personer med diarré, särskilt små barn, som inte kan dricka vätska på grund av illamående kan[sjukdomarna.se]
Diarré
 • Blodiga diarréer. Påtagliga buksmärtor utöver diarré. Långvariga symtom (flera veckor) även om mindre allvarlig sjukdomsbild.[plus.rjl.se]
 • Överväg EHEC-prov vid blodig diarré. (EHEC Endotoxinproducerande Hemolytiska E Coli). PCR-test för calici- och rotavirus vid misstanke. F-odling x 1 och eventuellt cystor-maskägg x 1 vid utlandssmitta.[janusinfo.se]
Buksmärta
 • Påtagliga buksmärtor utöver diarré. Långvariga symtom (flera veckor) även om mindre allvarlig sjukdomsbild.[plus.rjl.se]
 • Klinisk bild Akut insjuknande, ibland hög feber, illamående, buksmärtor samt frekventa diarréer ( 5/dag), vanligen utan blod och slem, detta kan dock förekomma vid bakteriell genes. Måttlig dehydrering: Trötthet, nedsatt hudturgor, små urinmängder.[janusinfo.se]
Kräkning
 • Vid påtagliga diarréer/kräkningar rekommenderas uppehåll i behandling med tex. ACE-hämmare. Insulinbehanding bör fortsätta men överväg dosjustering. Kunskap saknas om nyttan av matrestriktioner.[plus.rjl.se]
 • Frekvens av kräkningar och/eller diarré. Kroppstemperatur. Urinmängder.[vardhandboken.se]
Flatulens
 • Laktosintolerans: Buksmärta, diarré, flatulens, illamående. OBS Primär laktosintolerens förekommer inte hos små barn. Viktigt att uppmärksamma tecken till somatisk sjukdom och att utesluta sekundär laktosintolerans (ffa celiaki).[praktiskmedicin.se]
 • Diarré och/eller buksmärtor, gasbildning, flatulens – utlöses av mjölk- eller mjölksockerrika maträtter. Symtomen kommer inom några timmar, men ibland kan sambandet vara svårt att notera om mjölkprodukter konsumeras flera gånger dagligen.[regionorebrolan.se]
Feber
 • Klinisk bild Akut insjuknande, ibland hög feber, illamående, buksmärtor samt frekventa diarréer ( 5/dag), vanligen utan blod och slem, detta kan dock förekomma vid bakteriell genes. Måttlig dehydrering: Trötthet, nedsatt hudturgor, små urinmängder.[janusinfo.se]
 • Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation, Region Jönköpings län (pdf, nytt fönster) Sjukskrivning Så länge patienten har feber/påverkat allmäntillstånd och/eller diarré/kräkning som stör den dagliga livsföringen.[plus.rjl.se]
Barnsjukdom
 • Vårdriktlinjer - barnsjukdomar DIARRÉTILLSTÅND Akut gastroenterit Kronisk ospecifik diarrè Gluten intolerans/Celiaki Laktosintolerans Komjölksallergi Inflammatorisk tarmsjukdom AKUT GASTROENTERIT Etiologi och symtombild Virus är vanligaste orsaken.[regionorebrolan.se]
Sjukdomskänsla
 • , illamående, matthet, allmän sjukdomskänsla, svaghet, svimning och svettning.[praktiskmedicin.se]

Upparbetning

Kolit
 • Vid infektiös kolit ses ofta akuta symtom. Makroskopisk bild vid endoskopi kan se lika ut, ibland särskiljer histologin.[internetmedicin.se]
 • Ofta diffust ont i månader, men kan också insjukna med total kolit. Viktnedgång. Subfebrilitet. Ulcerös kolit: Ytlig inflammation av slemhinnan från rektum och proximalt i colon. Blodiga diarréer.[praktiskmedicin.se]
 • […] histolytica Agens Virus – vanligast, särskilt calicivirus (noro- och sapovirus), rotavirus Bakterier – Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, EHEC/ETEC (Enterohemolytiska/enterotoxiska escherichia coli), Clostridium difficile (kan ge pseudomembranös kolit[vardgivare.skane.se]
 • Symtom Symtomen vid tarminfektioner varierar alltifrån asymtomatiskt bärarskap till frekventa livshotande diarréer eller fulminant kolit.[lakemedelsboken.se]

Behandling

 • Innehåll på sidan: Vårdnivå och remiss Diagnostik och utredning Behandling Sjukskrivning Vårdnivå och remiss Egenvård i hemmet De flesta med akut gastroenterit kan vårdas i hemmet men bör få kompetent rådgivning.[plus.rjl.se]
 • Clostridium difficile toxintest om föregående antibiotika-behandling. Behandling Isolering: Patient med gastroenterit bör vårdas på enkelrum med egen toalett. Vätska: Vätskeersättningsmedel rekommenderas i första hand.[janusinfo.se]

Prognos

 • Prognos I de flesta fall kommer symptomen förbättras med vätska och elektrolytersättare inom en vecka. Sällsynta fall av njursvikt eller död i samband med bakterier gastroenterit har rapporterats.[sjukdomarna.se]
 • Kronisk hjärtsvikt Kronisk hjärtsvikt innebär en säkerställd diagnos och livslång behandling med de hjärtsviktsläkemedel som har vetenskapligt säkerställd effekt för att förbättra symtom och prognos.[hjart-lungfonden.se]
 • Prognos Hjärtinfarkt är ett allvarligt tillstånd som utvecklar sig snabbt. Över 70 % överlever ändå en akut hjärtinfarkt. Blir du inlagd på sjukhus är chanserna ännu bättre: över 90 % överlever då. Ju yngre du är, desto bättre är prognosen.[netdoktor.se]
 • Remiss till specialist i allmänmedicin Remissinnehåll Vårdförlopp Resultat av utredning Prognos, riskbedömning, preventivt arbete inklusive behandlingsmål Medicinering Rekommenderade kontroller Specialist i allmänmedicin Återbesök nr 2 cirka 3-6 månader[viss.nu]

Etiologi

 • Svårt att på den kliniska bilden avgöra etiologi. Några särdrag: Kräkningar dominerande symtom: Virus, “klassisik matförgiftning” med stafylokocker eller Bacillus cereus.[internetmedicin.se]
 • Etiologi och patogenes Den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt är plackruptur med ockluderande trombpålagring i någon av de större kransartärerna vilket i sin tur orsakar lokal anoxi ledande till celldöd.[netdoktorpro.se]
 • Empirisk antibiotikabehandling, dvs före fastställd etiologi, kan bli aktuellt vid kraftig inflammatorisk sjukdomsbild, vid hög feber, underliggande inflammatorisk tarmsjukdom och påverkat allmäntillstånd eller andra tecken på systemisk sjukdom.[viss.nu]
 • Vårdriktlinjer - barnsjukdomar DIARRÉTILLSTÅND Akut gastroenterit Kronisk ospecifik diarrè Gluten intolerans/Celiaki Laktosintolerans Komjölksallergi Inflammatorisk tarmsjukdom AKUT GASTROENTERIT Etiologi och symtombild Virus är vanligaste orsaken.[regionorebrolan.se]

Epidemiologi

 • Antibiotika beroende på epidemiologi. Diskutera med infektionskonsult. Vid misstänkt clostridieinfektion, tabl metronidazol 400 mg x 3.[janusinfo.se]
 • Positiv epidemiologi (utlandsvistelse, omgivningsfall, antibiotika) stärker misstanken om bakteriell tarminfektion. Den vanligaste bakteriella infektionen är orsakad av campylobacter där även inhemsk smitta är vanligt förekommande.[viss.nu]
 • Epidemiologi. Status Bedöm barnets allmäntillstånd, hudens turgor, munslemhinnans torrhet, ev. insjunkna ögon (halonering), fontanell. Vikt, temp, puls, andra infektionstecken.[praktiskmedicin.se]
 • Ischemisk kolit Läkemedelsbetingad diarré Förstoppningsdiarré Funktionell tarmsjukdom (IBS) Malabsorption Malignitet Epidemiologi Utlandsvistelse? Läkemedelsintag (t ex antibiotika)? Fler insjuknade? Riskyrke? Kontakt med husdjur? Livsmedelsanamnes.[internetmedicin.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Patofysiologi

 • ST-höjningsinfarkt och instabil kranskärlssjukdom har samma bakomliggande patofysiologi. Akut ST-höjningsinfarkt uppstår i de allra flesta fall på grund av en ruptur eller fissur i ett aterosklerotiskt plack i kranskärlen.[internetmedicin.se]

Förebyggande

 • Korrekt hantering, förvaring och tillagning av livsmedel - i tillägg till goda sanitära förhållanden - är principer för förebyggande.[sjukdomarna.se]
 • Förebyggande åtgärder Förebyggande av ny hjärtinfarkt sker genom att försöka att påverka kända riskfaktorer. De här riskfaktorerna är nära knutna till varandra. Var och en av oss kan ha en eller flera riskfaktorer.[netdoktor.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!