Edit concept Question Editor Create issue ticket

Akut sensorineural hörselnedsättning av akut akustiskt trauma


Presentation

Beteendestörning
 • […] ruterne mellem Azorerne og fastlandet, og # EUR for en returbillet Pex på ruterne mellem Azorerne og Funchal sv Forskning har visat att några direkta effekter som oljeutsläpp skulle kunna få för marina organismer samt biologiska system och processer är beteendestörningar[sv.glosbe.com]
Dysfagi
 • - Laryngotrakeit - Högt andningshinder - Heshet - Laryngomalaci - Stämbandssjukdomar - Tracheotomi och intubation - Röstrubbningar Sjukdomar i halsens mjukdelar - Knuta på halsen - Lymfadenitis collis - Halscysta - Atypisk mykobakterios Matstrupen - Dysfagi[medicinkompendier.se]
Dyspepsi
 • […] andningshinder - Heshet - Laryngomalaci - Stämbandssjukdomar - Tracheotomi och intubation - Röstrubbningar Sjukdomar i halsens mjukdelar - Knuta på halsen - Lymfadenitis collis - Halscysta - Atypisk mykobakterios Matstrupen - Dysfagi - Syra- och alkaliskador - Dyspepsi[medicinkompendier.se]
Dysfagi
 • - Laryngotrakeit - Högt andningshinder - Heshet - Laryngomalaci - Stämbandssjukdomar - Tracheotomi och intubation - Röstrubbningar Sjukdomar i halsens mjukdelar - Knuta på halsen - Lymfadenitis collis - Halscysta - Atypisk mykobakterios Matstrupen - Dysfagi[medicinkompendier.se]
Förstorade adenoider
 • adenoid och tonsillhyperplasi - Snarkning, sömnapnésyndrom - Foetor ex ore - Retrofaryngeal absecss Spottkörtlar - Resistens i spottkörtel - Purulent parotit - Spottsten - Sialoadenit - Sjögrens syndrom Larynx och trachea - Akut laryngit - Pseudokrupp[medicinkompendier.se]
Hemoptys
 • […] sv Hypoxi Hemoptys Bronkialspasm Hosta en For administrative reasons it is appropriate to provide that requests for reduction of the amount of the refund certificate and release of the security are to be made within a short period and that the amounts[sv.glosbe.com]
Pneumoni
 • […] inträffa vid tillfälliga andningsuppehåll (apné) och utlöser i normala fall en kraftig stimulering av andnings- och hjärtverksamheten och leder till att man vaknar. da Forberedelse af prøvningen sv Barn som insjuknar kan också drabbas av komplikationer som pneumoni[sv.glosbe.com]
Faryngit
 • Rinit - Näsblödning - Nästrauma och septumskador - Övriga näsbesvär Munhåla - Sår och slemhinneförändringar i munhålan - Oral candidos - Munbottenflegmone - Quinckeödem - Steven Johnsons syndrom - Muntorrhet - Övrigt Svalg - Tonsillit - Peritonsillit - Faryngit[medicinkompendier.se]
Heshet
 • […] sömnapnésyndrom - Foetor ex ore - Retrofaryngeal absecss Spottkörtlar - Resistens i spottkörtel - Purulent parotit - Spottsten - Sialoadenit - Sjögrens syndrom Larynx och trachea - Akut laryngit - Pseudokrupp - Epiglottit - Laryngotrakeit - Högt andningshinder - Heshet[medicinkompendier.se]
Snarkning
 • […] candidos - Munbottenflegmone - Quinckeödem - Steven Johnsons syndrom - Muntorrhet - Övrigt Svalg - Tonsillit - Peritonsillit - Faryngit - Vincents angina och herpangina - Mononukleos - Difteri, äkta krupp - Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi - Snarkning[medicinkompendier.se]
Hörselnedsättning
 • hörselnedsättning (sudden deafness) är oftast oklar.[vardgivare.skane.se]
 • Alternativa namn Kan inte höra från ena örat, döv i ena örat, döv på ena sidan, hörselnedsättning på ena örat, ensidig hörselnedsättning, ensidig dövhet.[symptomen.se]
 • ICD-10 Plötslig idiopatisk hörselnedsättning H91.2 Hörselnedsättning, ospecificerad H91.9 Annan specficerad form av hörselnedsättning H91.8 Andra öronsjukdomar H90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning H90 Sjukskrivning Länkar till försäkringsmedicinskt[internetmedicin.se]
 • Oftast ensidig hörselnedsättning – bilat i någon procent. Allt ifrån lätt hörselnedsättning till dövhet. Ofta fyllnadskänsla i örat. Lätt obalanskänsla är vanligt. Tinnitus, yrsel, illamående, kräkning kan förekomma. Status Normalt öronstatus.[praktiskmedicin.se]
Målare
 • Fokus på sena komplikationer Det betyder dock inte att man nu är i mål, fastslår professorn. - Vår framgång har skapat ett behov att fokusera på hur vi kan undvika allvarliga bieffekter och sena komplikationer efter behandlingen.[team-rynkeby.se]
Barnsjukdom
 • Ökningen i överlevnad hos barn med cancer beror framförallt på målinriktade forskningsinsatser inom barncancerområdet, säger Kjeld Schmiegelow, professor i barncancer och barnsjukdomar samt överläkare på Rikshospitalets barncanceravdelning. - Cancerbehandlingen[team-rynkeby.se]

Behandling

 • Beroende på hur barnet svarar på behandlingen och vilka genetiska avvikelser benmärgsprovet visar, bestämmer läkarna sedan den fortsatta behandlingen.[barncancerfonden.se]
 • Behandling ges via specialiserad vård – vanligen högdos kortison i 10-14 dagar (helst inom 72 timmar), behandling mot borrelia eller herpes zoster vid påvisad infektion.[vardgivare.skane.se]
 • Precis som efter att hon första gången insjuknade i leukemi fanns efter en tids behandling inga mätbara mängder leukemiceller i blod- och benmärgsprover. Men behandlingen upphörde inte för den skull.[unt.se]
 • AML Andra lymfoida eller odifferentierade maligniteter Mononukleos Hos äldre: Kronisk Lymfatisk Leukemi Initial behandling Behandling ges alltid enligt noggrant utarbetade protokoll, som löper över många månader, och innehåller kombinationer av följande[internetmedicin.se]
 • Ytterligare behandlingar beroende av andra symptom.[sjukdomarna.se]

Prognos

 • Denna kunskap är viktig för att vi ska kunna förbättra behandlingen för dessa spädbarn som fortfarande har mycket dålig prognos.[ragnarsoderbergsstiftelse.se]
 • Leukemier med vissa typer av kromosomförändringar har en dålig prognos, medan de med andra typer av gener kan ha mycket goda framtidsutsikter.[sjukdomarna.se]
 • Bäst prognos vid lättnedsättning utan andra symtom. Spontanläker i 60 % av fallen. Doxyferm vid Borreliagenes. Valaciklovir vid misstanke om Herpes zoster. Vara försiktig vid buller – hörsel-kåpor. Fördjupning Läkemedelsboken. Plötslig dövhet.[praktiskmedicin.se]
 • Dålig prognos innebär även förekomst av t(4;11)(q21;q23), med hybridgenen AF4/MLL (KTM2A/AFF1), som är vanlig hos barn under 1 år, och som finns i låg frekvens hos vuxna patienter.[internetmedicin.se]
 • Prognos Prognosen för leukemi har blivit betydligt bättre under senare år tack vare en bättre diagnostik och en allt effektivare behandling. Drygt 90 procent av barnen som drabbas av ALL överlever.[barncancerfonden.se]

Etiologi

 • Primärvård Primär bedömning av patient med plötslig hörselnedsättning ÖNH-akutmottagning Akut bedömning (inom 24 timmar) vid plötsligt påkommen sensorineural hörselnedsättning Vidare utredning och behandling Etiologi Etiologin till plötslig sensorineural[vardgivare.skane.se]

Förebyggande

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Akut lymfatisk leukemi (ALL) Definition Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en snabbt växande cancerform som innebär att kroppen[sjukdomarna.se]
 • Hypoglykemin utlöses ofta av en för sen eller för liten tillförsel av mat under det första levnadsdygnet [15, 16] och är därmed möjlig att förebygga.[xn--lkartidningen-bfb.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!