Edit concept Question Editor Create issue ticket

Allergisk rinit


Presentation

Röda ögon
 • Det är även vanligt med kliande, rinnande och röda ögon (konjunktivit), samt av och till klåda i gom och svalg. Allergisk rinit kan vara säsongsbunden eller perenn (helårsrinit).[astmaochallergilinjen.se]
 • Kliande, vattniga eller röda ögon (allergisk konjunktivit). Astma. Även vid allergisk rinit, konjunktivit eller astma hos patienter med hund-, katt- och kvalsterallergi kan det vara aktuellt med allergivaccinering.[netdoktor.se]
Nästäppa
 • Sistnämnda har dock sämre effekt vid nästäppa. Vid kraftigare besvär av nästäppa kan nasala steroiden mometason ges morgon och kväll. Samtliga antihistaminer kan vid behov ges i 2-3 ggr normaldos. Nasal steroid H1- blockerare finns i kombination.[doktorn.com]
 • Antihistamin per oralt/lokalt har sämre effekt vid nästäppa. Nasal steroid kan även ha effekt mot ögonsymtom. Nasal steroid H1-antagonist finns i kombination.[praktiskmedicin.se]
 • Nysattacker, snuva av vattnig art, nästäppa och klåda. Dock är hosta, astma, trånghetskänsla i bröstet och inslag av klåda i ansikte mer vanligt vid exempelvis pälsdjursallergi än vid pollenorsakad allergisk rinit.[internetmedicin.se]
 • Nysningar, rinnsnuva, klåda i näsan och nästäppa. Nässymtomen förekommer ofta tillsammans med ögonsymtom på grund av allergisk ögoninflammation (konjunktivit, ger klåda, ögonrodnad och ökat tårflöde). Många rinitpatienter har också astma.[sv.wikipedia.org]
 • Vanliga symtom vid allergisk rinit är nästäppa, nysattacker, rinnsnuva och klåda i näsan. Det är även vanligt med kliande, rinnande och röda ögon (konjunktivit), samt av och till klåda i gom och svalg.[astmaochallergilinjen.se]
Nysning
 • Nysningar, rinnsnuva, klåda i näsan och nästäppa. Nässymtomen förekommer ofta tillsammans med ögonsymtom på grund av allergisk ögoninflammation (konjunktivit, ger klåda, ögonrodnad och ökat tårflöde). Många rinitpatienter har också astma.[sv.wikipedia.org]
 • Symtom vid allergisk rinit De flesta känner till bilden av en allergisk person med snuva och nysningar. Helt korrekt är detta de främsta tecknen på besvär i samband med allergisk rinit.[doktorn.com]
 • Symtom Nasala: Näsklåda med paroxysmala nysningar. Vattnig snuva, ev. nästäppa. Icke nasala: Klåda och stickningar i gom, svalg, ansikte, rinnande och kliande ögon, trötthet p.g.a.sämre sömn (arbets-/studieresultat försämras ofta), feber, huvudvärk.[praktiskmedicin.se]
 • NÄSA OCH LUKTSINNE Vasomotorisk rinit innebär att du har rinnsnuva, nysningar och nästäppa utan att ha en infektion eller någon allergi. Besvären kan utlösas av vissa saker, som starka lukter, alkohol eller torr luft.[1177.se]
 • Vanliga symtom vid rinit är: klåda nysningar nästäppa rinnsnuva Vid allergiska besvär får man ofta även besvär i ögonen samt en kliande känsla i mun och hals. Många blir dessutom väldigt trötta.[astmaoallergiforbundet.se]
Klåda i näsan
 • Nysningar, rinnsnuva, klåda i näsan och nästäppa. Nässymtomen förekommer ofta tillsammans med ögonsymtom på grund av allergisk ögoninflammation (konjunktivit, ger klåda, ögonrodnad och ökat tårflöde). Många rinitpatienter har också astma.[sv.wikipedia.org]
 • Vanliga symtom vid allergisk rinit är nästäppa, nysattacker, rinnsnuva och klåda i näsan. Det är även vanligt med kliande, rinnande och röda ögon (konjunktivit), samt av och till klåda i gom och svalg.[astmaochallergilinjen.se]
 • Kontakta en vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär: Du har återkommande besvär med rinnsnuva, nästäppa, nysningar och klåda i näsan. Du blir inte bättre trots att du har prövat receptfri nässprej.[1177.se]
 • Detta är tecken på en allvarlig reaktion: Snabbt insättande klåda i näsan, ögonen, halsen, öronen eller huden. Andfåddhet och väsande andning. Trånghetskänsla i bröstet. Nässelfeber och klåda i handflatorna.[netdoktor.se]

Behandling

 • Behandling vid allergisk rinit En del av behandlingen av allergisk rinit ligger i att försöka minimera det som orsakar symtomen.[doktorn.com]
 • Även vid uttalad kvalsterallergi kan behandling ibland bli aktuellt. Behandling under 3 till 5 år.[praktiskmedicin.se]
 • Behandling Elimination Om orsakerna (pälsdjur, kvalster med mera) till riniten är möjliga att avlägsna, kan besvären i många fall upphöra. Behandlingen startas som regel med antihistaminpreparat.[sv.wikipedia.org]
 • Det finns idag inget botemedel eller någon behandling som kan hejda sjukdomsutvecklingen. Endast symtomatiska behandlingar finns för närvarande tillgängliga på marknaden.[bioarctic.se]

Prognos

 • Upptäckt via screening ger god prognos Det är ur detta register hennes allra senaste forskningsresultat är hämtade.[vetenskaphalsa.se]
 • Diagnos Behandling Förlopp, komplikationer och prognos Uppföljning Patientinformation På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande[medibas.se]
 • Prognos De allra flesta med ärftligt anlag för tillståndet utvecklar ingen brist på alfa1-antitrypsin. Det är heller inte alla med alfa1-antitrypsinbrist som utvecklar en allvarlig sjukdom.[netdoktor.se]
 • Indikerar ökad risk för mortalitet och exacerbationer samt följer fysisk kapacitet. 350 meter ger dålig prognos med ökat behov av insatser och utredning. Dietist: Remiss vid BMI 22. Riktad kostrådgivning. Bedömer behov av kosttillskott.[viss.nu]

Etiologi

 • Etiologi och patogenes Kunskapen kring hur sjukdomen uppstår och utvecklas har ökat väsentligt de senaste tio åren.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Bakgrund och epidemiologi Alzheimers sjukdom beskrevs första gången 1906 av den tyska psykiatrikern och patologen Alois Alzheimer.[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Det finns idag ingen känd metod för att förebygga att allergisk rinit utvecklas. För de som redan är drabbade är det en fördel att, om möjligt, undvika kontakt med de allergen som orsakar reaktionerna.[astmaochallergilinjen.se]
 • Regelbunden vaccination mot influensa och lunginflammation förebygger infektioner. Träning och motion är viktigt. Patienter med en god grundkondition klarar sig bättre.[hjart-lung.se]
 • I framtiden hoppas forskarna kunna hitta sätt att erbjuda särskild förebyggande behandling för människor med förhöjd genetisk risk. "Yes we can!" "Yes we can!"[ki.se]
 • Enskilda experter menar också att en tidigt insatt allergivaccinering kan förhindra att en allergi utvecklas ytterligare och kan förebygga besvär i framtiden.[netdoktor.se]
 • Mer information om förebyggande finns här.[muistiliitto.fi]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!