Edit concept Question Editor Create issue ticket

Ångeststörning


Presentation

 • Morfologi Den kliniska presentationen utmärks av subkutana noduli, vanligast på bål och extremiteter. Djupa subkutana infiltrat av lymfoida celler förekommer, utan engagemang av epidermis eller dermis.[cancercentrum.se]
Muskelryckning
 • Astatiskt-myoklona anfall Astatiskt-myoklona anfall innebär kombination av muskelryckningar och plötslig förlust av förmågan att stå. Man faller handlöst till marken, inte sällan med skador som följd.[epilepsi.se]
Sömnstörning
 • […] autonom dysfunktion · kroniskt somatoformt smärtsyndrom · dysmorfofobi) · Neuroser (neurasteni · depersonalisationssyndrom · psykasteni) Fysiologiskt/fysiskt beteende Ätstörningar (anorexia nervosa, bulimia nervosa, ortorexi, hetsätningsstörning) · Sömnstörningar[sv.wikipedia.org]
 • Detta kan leda till att anfallen misstolkas som tecken på sömnstörning eller som psykogena icke-epileptiska anfall.[internetmedicin.se]
Huvudvärk
 • Anfallen varar i någon minut och följs av postiktal trötthet och ofta huvudvärk. Frontallobsanfall. Dessa har i regel kortare duration än temporallobsanfall, i regel med intakt medvetande och utan postiktal trötthet.[praktiskmedicin.se]
 • Postiktal konfusion och huvudvärk är vanligt. Frontallobsanfall Frontalloberna är det näst vanligaste ursprunget för anfall med fokal start. Anfall med frontal start är ofta frekventa och kortvariga, med plötslig debut och snabb återhämtning.[internetmedicin.se]
Agitation
 • Se även Psykomotorisk agitation (utagerande). Durationen av anfallet är i allmänhet ett par minuter. Postiktal konfusion och huvudvärk är vanligt. Frontallobsanfall Frontalloberna är det näst vanligaste ursprunget för anfall med fokal start.[internetmedicin.se]
Rädsla
 • Interventionen medförde dessutom signifikant minskad rädsla för att bli negativt värderad och för att umgås med andra.[eniveckan.se]
 • […] blodsjukdomar, ben- och skelettsjukdomar och -störningar, cancer, kardiovaskulära sjukdomar, sjukdomar och störningar i det centrala nervsystemet Efexor Depot är även en behandling för vuxna med följande ångeststörningar: generaliserad ångest, social fobi (rädsla[sv.glosbe.com]
 • Ångeststörningar kännetecknas av vissa fysiologiska reaktioner som i sammanhangen som de uppträder i inte är adekvata, närmare bestämt att den drabbade personen uppvisar tecken på nervositet, oro och rädsla utan att dessa känslor kan motiveras av en utlösande[sv.wikipedia.org]
Ångeststörning
 • […] bab.la Lexikon Svenska-Engelska Å ångeststörning "ångeststörning" - Engelsk översättning SV volume_up ångeststörning {utr.}[sv.bab.la]
 • Exempel meningar med "ångeststörningar", översättning minne Farmaceutiska preparat, nämligen farmaceutiska preparat för behandling, förebyggande och diagnos av störningar på grund av alkoholförtäring, Alzheimer, ångeststörningar, arterioskleros, autoimmuna[sv.glosbe.com]
 • Ångeststörningar latin: perturbationes anxietatis Ung kvinna som lider av ångest.[sv.wikipedia.org]
Panikattacker
 • […] kardiovaskulära sjukdomar, sjukdomar och störningar i det centrala nervsystemet Efexor Depot är även en behandling för vuxna med följande ångeststörningar: generaliserad ångest, social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer) och panikångest (panikattacker[sv.glosbe.com]
 • Differentialdiagnoser Synkope, psykogena anfall, hyperventilation, arytmi, vasovagal reaktion, narkolepsi, kataplexi, migrän, hypo-/hyperglykemi, abstinenskramper, hjärntumör, dyskinesier, infektion, parkinson plus, serotoninergt syndrom, panikattack,[praktiskmedicin.se]
 • […] oprovocerade anfall och vid etablerad epilepsi om möjligt på neurologmottagning Några alternativa diagnoser som kan övervägas i samband med övergående medvetandepåverkan och/eller paroxysmala neurologiska symtom: Synkope Psykogena icke-epileptiska anfall, panikattacker[internetmedicin.se]
Bulimi
 • […] störningar (somatiseringssyndrom · hypokondri · somatoform autonom dysfunktion · kroniskt somatoformt smärtsyndrom · dysmorfofobi) · Neuroser (neurasteni · depersonalisationssyndrom · psykasteni) Fysiologiskt/fysiskt beteende Ätstörningar (anorexia nervosa, bulimia[sv.wikipedia.org]
Diarré
 • Symtom är diarré, buksmärtor, viktnedgång samt akut tarmperforation. Behandlingen är samma som nodala lymfom. Behandlingen kan vara svår att genomföra på grund av det dåliga nutritionsstatus som kan finnas innan diagnos.[internetmedicin.se]
 • Sjukdomen debuterar ofta med diarré, ibland associerad med buksmärtor, och kan kliniskt härma inflammatorisk tarmsjukdom. Morfologiskt kan den också misstolkas som annat T-cellslymfom. Systemisk progress är ovanligt.[cancercentrum.se]
Klåda
 • Trötthet och klåda är andra vanliga symtom. Hur ställs diagnosen? Ofta görs först en så kallad finnålspunktion av en förstorad lymfkörtel eller tumör i annat organ. Målet är att få ut celler att bedöma i mikroskop.[netdoktor.se]
 • Majoriteten har avancerad sjukdom med B-symtom (feber, svettningar och viktnedgång), ibland med paraneoplastiska fenomen såsom eosinofili eller klåda.[cancercentrum.se]
Sexuell dysfunktion
 • dysfunktion · Postpartumdepression · Postpartumpsykos Personlighetsstörningar hos vuxna Paranoid · schizoid · antisocial · borderline (emotionellt instabil personlighetsstörning) · histrionisk · anankastisk · fobisk · osjälvständig · narcissistisk ·[sv.wikipedia.org]

Behandling

 • (panikattacker Farmaceutiska preparat, nämligen farmaceutiska preparat för behandling, förebyggande behandling och diagnos av störningar på grund av alkoholmissbruk, alzheimer, ångeststörningar, arterioskleros, autoimmuna sjukdomar och störningar, blodsjukdomar[sv.glosbe.com]
 • Publicerades 2012/07/28 av Trots den allt intensivare forskningen under de senaste 20 åren i syfte att effektivisera KBT-behandlingen för social ångeststörning (SAD; social fobi), kvarstår faktum att en del patienter inte förbättras så mycket som vore[eniveckan.se]
 • Yngre patienter, upp till 65-70 år, får dessutom i många fall behandling med stamcellstransplantation. T-cellslymfom i huden behandlas dock på annat sätt, ofta med lokal behandling med kortisonkrämer, eller med ljusbehandling.[netdoktor.se]
 • Behandling Behandlingen av T-cellslymfom liknar behandlingen av leukemier. B-cellslymfom behandlas med cytostatika i block om cirka en vecka, under totalt tolv veckor.[barncancerfonden.se]

Prognos

 • Prognos Hos de flesta patienter med T-cellslymfom är målet att bota sjukdomen och leva ett normalt liv därefter. Möjligheterna för detta är också goda.[netdoktor.se]
 • Prognos Non-Hodgkins lymfom är den cancersjukdom som har haft den mest förbättrade prognosen de senaste 20 åren. Under 1970-talet överlevde bara 15–20 procent av barnen medan drygt 90 procent botas idag.[barncancerfonden.se]
 • T-cellslymfom har som regel sämre prognos än andra lymfom men det finns undergrupper med god prognos t ex de kutana T-cellslymfomen.[internetmedicin.se]
 • Dessa båda lymfom har en bättre prognos än perifera T-cellslymfom UNS, med bäst prognos för ALK-positivt storcelligt anaplastiskt lymfom. Majoriteten har avancerad sjukdom, ofta med B-symtom och särskilt hög feber.[cancercentrum.se]

Etiologi

 • Provocerade anfall handläggs inom varierande specialiteter beroende på anfallets etiologi och neurolog kan konsulteras vid behov.[internetmedicin.se]

Epidemiologi

 • Epidemiologi Lymfomtypen är ovanlig och drabbar främst medelålders och äldre.[cancercentrum.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Exempel meningar med "ångeststörningar", översättning minne Farmaceutiska preparat, nämligen farmaceutiska preparat för behandling, förebyggande och diagnos av störningar på grund av alkoholförtäring, Alzheimer, ångeststörningar, arterioskleros, autoimmuna[sv.glosbe.com]
 • Beslutet att sätta in förebyggande behandling påverkas bland annat av patientens önskemål, anfallstyp, prognos och bakomliggande orsak.[internetmedicin.se]
 • Ett enstaka krampanfall är inte indikation för förebyggande behandling. Särskild uppmärksamhet på dosering vid samtidig p-pilleranvändning och preparatval till fertila kvinnor liksom behandling under graviditet.[praktiskmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!