Edit concept Question Editor Create issue ticket

Angina pectoris


Presentation

Bröstsmärta
  • Följande rutiner är då lämpliga, se även tabell 13 ovan: Arbets-EKG är fortfarande förstahandsmetod, med iakttagande av EKG-förändringar, hemodynamiska parametrar, förekomst av bröstsmärta och skäl till ev avbrytande av provet.[internetmedicin.se]
Hjärtsjukdom
  • Klicka här för större bild Patienter med ischemisk hjärtsjukdom skall kontrolleras regelbundet. Förvärrade symtom kan indikera ökad risk för akuta koronara syndrom. Symtomens utveckling skall följas och prevention initieras och följas upp.[internetmedicin.se]
Smärta
  • (t ex aortaaneurysm eller dissektion ) Esofagusrelaterade smärtor (t ex hiatusbråck, esofagit – överväg pH- och tryckmätning, ev esofagoskopi) Mjukdelsrelaterade smärtor (t ex interkostal myalgi, Mb Tietze – palpation) Nervrelaterade smärtor (t ex rizopati[internetmedicin.se]

Behandling

  • Bedöm sannolikheten för att diagnosen är riktig med hjälp av s k pre-test probability (PTP) Non-invasiv diagnostik Riskvärdering inför bedömning av behandlingsval (optimal medicinsk behandling elleroptimal medicinsk behandling revaskularisering (PCI eller[internetmedicin.se]

Prognos

  • Kranskärlssjukdom, akut, uppföljning Prognos Prognosen är vanligen god vid stabil angina. Mortalitetsrisken är låg (ca 1 % årligen), liksom risken för hjärtinfarkt (ca 1-3 % årligen).[internetmedicin.se]

Förebyggande

  • Suscard 2,5-5 mg är ett bra alternativ som förebyggande terapi till patienter med stabil effortangina.[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!