Edit concept Question Editor Create issue ticket

Angina pectoris


Presentation

 • Hos patienter med en mycket typisk presentation kan man ställa diagnosen på en gång. Hos varje patient görs en basutredning där sjukdomshistorien och en kroppslig undersökning, blodprover och EKG (elektrokardiogram) ingår.[netdoktor.se]
 • Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor Bakgrund Vid obstruktiv kranskärlssjukdom beror symtom och tecken på aterosklerotiska processer i kärlen: Stabil angina pectoris (AP) är en vanlig presentation[netdoktorpro.se]
Bröstsmärta
 • Den medicinska termen för kärlkramp är angina pectoris, vilket betyder bröstsmärta. Kärlkramp yttrar sig nämligen som en obehaglig bröstsmärta. Denna känns som ett tryckande, molande, åtstramande obehag över bröstkorgen.[diabetes.nu]
 • Symtomen är likadana som vid hjärtinfarkt: bröstsmärtorna uppkommer utan att man anstränger sig bröstsmärtorna ger inte med sig i vila bröstsmärtorna går inte över med hjälp av Nitro behovet av Nitro ökar Hjärtavdelningen Läge Y1B Kanslia / Kansli 06[vaasankeskussairaala.fi]
 • Differentialdiagnoser Se avsnittet Bröstsmärta i detta kapitel. Symtom Kramande, tryckande bröstsmärta (”som ett band”) ofta retrosternalt och som viker inom minuter i vila eller efter nitropreparat. Utstrålning mot käkar, hals, axlar och armar.[praktiskmedicin.se]
 • Det mest typiska symtomet – tryckande bröstsmärta – kommer vid ansträngning eller i samband med en stark känsloreaktion. Det kallas angina pectoris (ansträngningsutlöst bröstsmärta).[terveyskirjasto.fi]
 • Akut koronart syndrom (instabil angina, STEMI och NSTEMI) karakteriseras av kvarstående bröstsmärtor.[netdoktorpro.se]
Hjärtsjukdom
 • Det finns ytterligare varianter av bröstsmärta som beror på hjärtsjukdomar: Akut hjärtinfarkt (akut koronart syndrom) – Detta tillstånd orsakas också av åderförkalkning i kranskärlen.[diabetes.nu]
 • Klicka här för större bild Patienter med ischemisk hjärtsjukdom skall kontrolleras regelbundet. Förvärrade symtom kan indikera ökad risk för akuta koronara syndrom. Symtomens utveckling skall följas och prevention initieras och följas upp.[internetmedicin.se]
 • Oavsett symptom och sequele efter akutskedet så anses de ha kronisk ischemisk hjärtsjukdom. Denna term inkluderar dock även stabil kranskärlssjukdom. Omhändertagandet vid dessa tillstånd skiljer sig även om många likheter finns.[ekg.nu]
Ansträngningsutlöst bröstsmärta
 • Om artären täpps till bara delvis eller om proppen upplöses snabbt är det fråga om instabil angina pectoris (instabil ansträngningsutlöst bröstsmärta) Vid hjärtinfarkt är proppen så stor att en del av hjärtmuskelns cellvävnad förstörs.[kaypahoito.fi]
 • Det kallas angina pectoris (ansträngningsutlöst bröstsmärta). Smärtan kan stråla ut i vänstra armen, halsen eller käken, men symtomen kan också vara andnöd, snabb uttröttning vid ansträngning, illamående, kväljande känsla eller halsbränna.[terveyskirjasto.fi]
Buksmärta
 • Buksmärta · Magsmärta · Tarmvred · Proktalgi Bäcken och underliv Ex.[sv.wikipedia.org]
Dyspepsi
 • […] ansträngning som inte försvinner Inkluderar hjärtinfarkt och instabil angina pectoris Icke-kardiella bröstsmärtor: Lungemboli, pneumoni, pneumothorax Interkostalmyalgi/Tietzes syndrom eller andra smärtor härrörande från bröstväggen, även herpes zoster Dyspepsi[netdoktorpro.se]
Smärta
 • Symtom Vid kärlkramp eller angina pectoris uppstår anfallsvis uppträdande obehag i bröstet eller smärta i bröstet som varar i upp till 15 minuter. Oftast varar smärtorna mindre än 10 minuter – oftast några minuter.[netdoktor.se]
 • (t ex aortaaneurysm eller dissektion) Esofagusrelaterade smärtor (t ex hiatusbråck, esofagit – överväg pH- och tryckmätning, ev esofagoskopi) Mjukdelsrelaterade smärtor (t ex interkostal myalgi, Mb Tietze – palpation) Nervrelaterade smärtor (t ex rizopati[internetmedicin.se]
 • Med angina pectoris (från latinets angere förtränga och pectus bröst) avses den smärta eller tryckande känsla som uppstår då hjärtmuskeln får för lite syre.[svenska.yle.fi]
 • […] i vila eller vid lätt ansträngning som inte försvinner Inkluderar hjärtinfarkt och instabil angina pectoris Icke-kardiella bröstsmärtor: Lungemboli, pneumoni, pneumothorax Interkostalmyalgi/Tietzes syndrom eller andra smärtor härrörande från bröstväggen[netdoktorpro.se]

Behandling

 • Behandlingen för äldre patienter är likadan som för yngre, men när behandlingen planeras bör läkaren beakta patientens ålder och övriga sjukdomar. En individuell rehabiliteringsplan är en viktig del av den fortsatta behandlingen.[kaypahoito.fi]
 • […] av stabil angina pectoris och obstruktiv kranskärlssjukdom Behandlingen består av egenbehandling, läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling: Egenbehandling och läkemedelsbehandling är aktuellt hos de allra flesta medan kirurgisk behandling endast[netdoktorpro.se]
 • Behandling Syftet med behandlingen är att lindra smärtan och förebygga hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar. Det uppnås genom att anpassa ohälsosamma levnadsvanor, genom läkemedel och hos vissa kirurgisk behandling.[netdoktor.se]
 • Behandling med statiner förbättrar prognosen för patienter med kranskärlssjukdom. Behandling med ACE-hämmare bör påbörjas för alla patienter med stabil angina pectoris som har hög risk, det vill säga också har högt blodtryck eller diabetes.[terveyskirjasto.fi]
 • Bedöm sannolikheten för att diagnosen är riktig med hjälp av s k pre-test probability (PTP) Non-invasiv diagnostik Riskvärdering inför bedömning av behandlingsval (optimal medicinsk behandling elleroptimal medicinsk behandling revaskularisering (PCI eller[internetmedicin.se]

Prognos

 • Kranskärlssjukdom, akut, uppföljning Prognos Prognosen är vanligen god vid stabil angina. Mortalitetsrisken är låg (ca 1 % årligen), liksom risken för hjärtinfarkt (ca 1-3 % årligen).[internetmedicin.se]
 • Arbets-EKG används som diagnostiskt prov och ger även information om prognos vid stabil angina. Patienter som ej kan cykla eller som har vänstergrenblock remitteras för myokardscintigrafi.[praktiskmedicin.se]
 • Prognos Risken beror på klinisk bedömning av risken, som beror till stor del på förekomst av faktorer som till exempel hypertoni, diabetes och rökning.[netdoktorpro.se]
 • Motion förbättrar kardiovaskulär prognos. Man anser att detta beror på förbättrad endotelfunktion, reducerad progress av ateroskleros, minskad trombosbenägenhet och utveckling av kollateraler.[ekg.nu]
 • Prognos Man har sett att optimal behandling med anpassning av ohälsosamma levnadsvanor och läkemedelsbehandling har gör att prognosen blir betydligt bättre på både kort och lång sikt. Kirurgi är oftast inte bättre än läkemedelsbehandling.[netdoktor.se]

Etiologi

 • […] angina: Tecken på ischemi vid icke-invasiva tester med kärl utan eller högst måttliga stenoser Epidemiologi Prevalens: Cirka 5 % vid 50 års ålder till cirka 10–14 procent vid 75 års ålder Förekomsten är högre hos män över 40 år och kvinnor över 50 år Etiologi[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • […] normala kranskärl, följt av kärlkrampssmärta och ST-höjning Tillståndet förekommer oftare hos yngre personer utan kardiovaskulära riskfaktorer Mikrovaskulär angina: Tecken på ischemi vid icke-invasiva tester med kärl utan eller högst måttliga stenoser Epidemiologi[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Långtidsverkande nitroglycerin förebygger anfall på sikt. Betablockerare sänker blodtrycket och gör att hjärtat slår långsammare, vilket minskar hjärtats syrebehov.[netdoktor.se]
 • […] egenbehandling, läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling: Egenbehandling och läkemedelsbehandling är aktuellt hos de allra flesta medan kirurgisk behandling endast erbjuds i vissa fall Läkemedelsbehandling består av antiischemisk behandling och förebyggande[netdoktorpro.se]
 • Två slags läkemedel: symtomlindrande och prognosförbättrande Målet med läkemedelsbehandlingen är att lindra patientens symtom, att förbättra livskvaliteten och att förebygga hjärtinfarkt och dödsfall till följd av kranskärlssjukdom.[terveyskirjasto.fi]
 • Ett alternativ är att ta nitroglycerin i förebyggande syfte inför de situationer då kärlkrampen brukar sätta in. Medicinsk behandling kan betydligt lindra besvären och göra att anfallen kommer mer sällan.[hjart-lungfonden.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!