Edit concept Question Editor Create issue ticket

Anuri


Presentation

  • Patienter med lätt till måttlig njursvikt är i regel asymtomatiska och identifieras via laboratorietester Patienter med svårare njursvikt kan ha en mängd olika kliniska presentationer: Symtom eller tecken av själva njurskadan: hematuri, proteinuri och[internetmedicin.se]
Anuri
  • Diuretika skall INTE ges rutinmässigt vid oliguri och/eller anuri utan ges vid övervätskning Sätta ut potentiellt neforotoxiska läkemedel och läkemedel som påverkar intrarenal hemodynamik (se ovan).[internetmedicin.se]
  • Dialysfrågor Indikationer för akut dialys Lungödem eller övervätskning vid anuri eller oliguri. Hyperkalemi; P-Kalium 7,0-7,5 mmol/l och beroende av symtomen och där annan terapi bedömes otillräcklig.[janusinfo.se]

Behandling

  • Patienten bör inte missa en enda dos av sin immunosuppressiva behandling. Diarré och kräkningar kan ge otillräckligt upptag av immunsuppresiva medel. Patienten ska läggas in för parenteral behandling.[janusinfo.se]
  • Behandling av de flesta oliguriska patienter med ökade doser loop-diuretika (tyvärr oftast felaktigt) påverkar kraftigt FENa Tabell 3.[internetmedicin.se]

Prognos

  • Njursvikt med låg urinproduktion/oliguri har sämre prognos än njursvikt utan oliguri. Kussmaul-andning vid uttalad acidos. Symtom på övervätskning.[janusinfo.se]

Förebyggande

  • […] njurperfusion, sidofördelning avnjurfunktion) Urologisk utredning (cystoskopi, antegrad pyelografi) Njurbiopsi annons Behandlingsprincip bygger på att snabbt diagnostisera och behandla bakomliggande orsaker till njursvikten och dess metabola komplikationer, förebygga[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!