Edit concept Question Editor Create issue ticket

Artrocentes


Behandling

 • BEHANDLING Lokalbedöva leden Den subkutana vävnaden infiltreras med ca 2 ml xylokain-adrenalin, 1- eller 2%-ig lösning (Fig. 1A) och härefter när patienten gapar upp injiceras på djupet (ca 15 mm) och bakom ledhalsen ytterligare 2 ml för blockad av n.[internetodontologi.se]
 • Resultatet visar att 93 procent av de barn som fått profylaktisk behandling med Kogenate hade normala leder vid sex års ålder, jämfört med endast 55 procent i gruppen med episodisk behandling. ”Våra resultat visar för första gången att profylax som givits[mynewsdesk.com]
 • Peroral behandling medför betydligt större hemostasförändringar och därmed ökad risk för VTE jämfört med transdermal behandling.[internetmedicin.se]
 • Det är sällan ändamålsenligt att ge förebyggande behandling till personer som aldrig har haft blodpropp.[netdoktor.se]
 • Behandling Behandling av den bakomliggande invärtesmedicinska sjukdomen.[viss.nu]

Prognos

 • Prognos Prognosen är god för de akuta och sporadiska former där ledinflammationen som regel snabbt kan kuperas med adekvat behandling, se ovan. Komplikationer Pyrofosfatartropati är associerad med degenerativa processer i ledbrosket.[netdoktorpro.se]
 • God prognos om tidig behandling, beroende på agens kan leden destrueras på några dygn vid fördröjd terapi. Gikt NSAID-preparat i fulldos tills attacken klingat av och ytterligare några dagar därefter. OBS![internetmedicin.se]

Etiologi

 • Etiologi Psoriasisartropati räknas in bland spondylartriterna.[vardgivarwebb.regionostergotland.se]
 • Etiologi och patogenes Hereditära faktorer har betydelse och familjär förekomst har beskrivits från ett flertal geografiska områden. De kristaller som isolerats vid pyrofosfatartrit består kemiskt av kalciumpyrofosfat-dihydrat (CPPD).[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Författare: Ido Leden, senior reumatolog, Centralsjukhuset i Kristianstad Bakgrund och epidemiologi Pyrofosfatartropati eller pyrofosfatartrit finns rapporterat från de flesta länder.[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • FÖREBYGGANDE AV IDROTTSSKADOR Belastningssymptom från leder och senfästen förebyggs bäst med träning.[artrocenter.se]
 • Hur kan jag förebygga tromboser? De ärftliga tillstånden kan inte botas. Det är sällan ändamålsenligt att ge förebyggande behandling till personer som aldrig har haft blodpropp.[netdoktor.se]
 • Det spekuleras i att subkliniska blödningar kan förebyggas med profylaktisk infusion. Tidiga tecken på ledskada verifierades i studien med hjälp av magnetresonanskamera (MRI).[mynewsdesk.com]
 • Antikoagulantterapi har god förebyggande effekt mot tromboser. För en mutationsbärare utan symptom är det inte nödvändigt med antikoagulation.[fimlab.fi]
 • Om någon av dessa situationer blir aktuell för en person med protein C-brist kan det vara på sin plats med förebyggande medicinering.[svenska.yle.fi]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!