Edit concept Question Editor Create issue ticket

Astma


Presentation

Cyanos
 • Cyanos? Pulsoximeter? Indragningar? Rinitbesvär? (samband övre och nedre luftvägar). Tecken på hjärtsvikt? Differentialdiagnoser Astmaliknande tillstånd/Sensorisk hyperreaktivitet, KOL (astma kommer relativt akut, KOL utvecklas långsamt).[praktiskmedicin.se]
Hosta
 • Typiska astmasymtom Om du periodvis har hosta eller svårt att andas och samtidigt känner dig trött och hängig, kan det vara tecken på en försämringsperiod av din astma.[astmaochallergilinjen.se]
 • Andra symptom är ihållande och långvarig hosta vid förkylning, hosta utan någon förklaring, särskilt nattetid, eller attacker av andnöd samt pipande och väsande luftrör.[kry.se]
 • Symtom Typiska symtom är perioder med hosta, särskilt nattlig hosta, tung andning, trånghetskänsla i bröstet och pipande ljud i bröstet. Oftast upplever personer med astma själva att graden av trångheten varierar.[netdoktor.se]
 • Hosta och ökad slemavsöndring är ofta de första symtomen på astma. Vid astma uppkommer svullnad och ökad avsöndring av slem i luftrörens slemhinnor. Dessutom kan luftrörens väggar dras samman, vilket gör det svårt för patienten att andas.[terveyskyla.fi]
 • Refluxsjukdomen kan orsaka hosta, som ofta anses bero på astman. Fuktskador inomhus har kopplats ihop med uppkomst och försämring av astma, men orsakssammanhangen är oklara.[kaypahoito.fi]
Torrhosta
 • Det finns två typer av hosta: torrhosta och slemhosta. Vid torrhosta/rethosta kommer det inte upp något slem när du hostar. Torrhosta är också den vanligaste hostan.[kry.se]
Dyspne
 • Bronkobstruktion (bronkospasm) med åtföljande andningsbesvär: Dyspne, ”pip i bröstet”, sänkt PEF och ev. förlängt expirium, ronki, hosta (typiskt är nattlig hosta, hosta vid ansträngning eller långdragen hosta). ”Sänkt kondition och trånghetskänsla i[praktiskmedicin.se]
Hjärtsvikt
 • Hos dem med hjärtsvikt minskar andnöden om huvudet placeras högt (flera kuddar). Ett annat ansträngningsrelaterat tillstånd som ofta förväxlas med ansträngningsastma är EILO (Exercise Induced Laryngeal Obstruction).[netdoktorpro.se]
 • Tidigare användes termen "hjärtastma" (asthma cardiale) när andningsproblemet berodde på hjärtsvikt. Den skulle skiljas från astma orsakad av sammandragna luftrör, kallad "bronkialastma", "luftrörsastma" eller asthma bronchiale.[sv.wikipedia.org]
 • KOL Lungemboli Hjärtsvikt Vitium Pneumothorax Laryngospasm Främmande kropp Hyperventilation Sensorisk hyperreaktivitet Bronkopneumoni annons Före farmakologisk behandling bör miljön först saneras så långt som möjligt avseende utlösande faktorer.[internetmedicin.se]
 • Tecken på hjärtsvikt? Differentialdiagnoser Astmaliknande tillstånd/Sensorisk hyperreaktivitet, KOL (astma kommer relativt akut, KOL utvecklas långsamt). Astma finns i alla åldrar, KOL sällan 40 år.[praktiskmedicin.se]

Behandling

 • Behandling av astma hos barn under 12 år Också när det gäller barn är målet med behandlingen att kontrollera symtomen och att förhindra försämringsskov.[kaypahoito.fi]
 • […] av behandlingen och inget behov av symtomatisk behandling.[sv.wikipedia.org]
 • Behandling Behandlingen har två huvudsakliga syften: Behandling av den underliggande inflammationen vilket på sikt påverkar förloppet med minskad risk för försämring. Behandlas och förhindra bronkospasm.[netdoktorpro.se]
 • Med behandling kan nästan alla med astma ha ett liv som inte påverkas av astma.[netdoktor.se]
 • ICKE FARMAKOLOGISK BEHANDLING Sjukgymnastik Behandling med sjukgymnastik utgör en viktig icke-farmakologisk del av behandlingen.[internetmedicin.se]

Prognos

 • Barn med astma Barn med förkylningsastma har en god prognos, och hos de flesta växer astman bort. Även barn med lätt astma har en god prognos och hos de flesta finns inga eller bara lätta astmabesvär kvar i vuxen ålder.[netdoktor.se]
 • Prognos Med modern behandling är risken för död i astmasjukdomen ytterst liten.[netdoktorpro.se]

Etiologi

 • Astma är ett samlingsnamn för flera sjukdomar, som delvis skiljer sig åt i symtombild, etiologi och patofysiologi. Andelen personer med astma har bevisligen ökat kraftigt sedan mitten av 1900-talet.[sv.wikipedia.org]
 • Etiologi och patogenes Astma är en inflammatorisk luftvägssjukdom där olika faktorer kan vara dominerande orsak beroende av ålder och miljö.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • Bakgrund och epidemiologi Redan år 3000 före Kristus använde kineserna bladet från växten Ma-huang för att behandla attacker av andfåddhet.[netdoktorpro.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Patofysiologi

 • Astma är ett samlingsnamn för flera sjukdomar, som delvis skiljer sig åt i symtombild, etiologi och patofysiologi. Andelen personer med astma har bevisligen ökat kraftigt sedan mitten av 1900-talet.[sv.wikipedia.org]

Förebyggande

 • Detta inte minst för att i största möjliga mån förebygga och undvika att personen ifråga utvecklar ansträngnings- eller förkylningsastma, eller för att utesluta att det inte handlar om krupp som är relativt vanligt bland barn.[kry.se]
 • Behandling Målet med astmabehandlingen är att man inte har några besvär, kan vara fysiskt aktiv utan begränsningar, att man förebygger försämringar i astma och att behandlingen inte ska ge några biverkningar.[netdoktor.se]
 • Behandling av tillfälliga astmabesvär Snabbverkande beta-2-agonist i inhalationsform vid behov och dessutom förebyggande till exempel före ansträngning eller exponering för kyla, rök, irriterande gaser eller allergen som inte kan undvikas. Steg 2.[sv.wikipedia.org]
 • Beta2-stimulerare förebyggande före kroppsansträngning och befarad exposition för faktorer som brukar utlösa astma.[internetmedicin.se]
 • Särskilda och/eller förebyggande råd Det finns idag inga klara råd att ge för att förhindra att astmasjukdomen uppstår.[netdoktorpro.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!