Edit concept Question Editor Create issue ticket

AV Block Mobitz II


Presentation

Fall
 • I följande två situationer kan det ändå bli svårt att differentiera dem: Om ökningen i PQ-tid är minimal innan ett QRS-komplex faller bort.[ekg.nu]
 • I de fall pat har AV- block III förmaksflimmer syns ej P-vågor. ORS-komplex kan saknas helt eller med regelbunden rytm utan relation till P-vågorna och långsam kammarrytm ( 60/minut) (fig. 5).[praktiskmedicin.se]
 • Allvarlig blodbrist kan i vissa fall ge kärlkramp och smärta i benen.[bristguiden.se]
 • Ablationsbehandling kan också vara motiverad, om utebliven effekt av farmakologisk behandling, i vissa fall vid kraftigt ökat antal VES och nedsatt vänsterkammarfunktion.[vardgivarguiden.se]

Behandling

 • Behandling Se Utredning och behandling av AV-block I, II och III.[ekg.nu]
 • Behandling Vid cirkulatorisk påverkan och låg kammarfrekvens ( 50/minut) atropin 0,5 mg iv., kan upprepas – sjukhusfall. Pacemaker! Se redaktion[praktiskmedicin.se]
 • Behandling: För akut behandling, se ovan. Patienten ska telemetriövervakas. Pacemakerbehandling (DDD).[vardgivarguiden.se]
 • Behandling Lindrigt hinder i retledningssystemet (AV-block 1): Vanligen ingen. Måttligt hinder i retledningssystemet (AV-block 2): Behandlingen riktar sig mot grundorsaken till blockeringen.[privatmedicin.se]

Prognos

 • Prognos Mobitz typ I förekommer hos yngre friska individer, i synnerhet under sömn (vanligare hos vältränade idrottsmän). Prognosen är god även bland äldre. Oftast progredierar inte blockeringen.[ekg.nu]
 • AV-block grad I kan öka risken för att utveckla förmaksflimmer Prognos Beror på bakomliggande hjärtsjukdomen[medicinbasen.se]
 • Detta har en viktig betydelse eftersom sjukdom mer distalt (d v s i His-Purkinjesystemet) har en allvarligare prognos med hög risk för progress till totalt AV-block och plötslig död.[internetmedicin.se]
 • Farmakologisk reduktion av VES, med exempelvis betablockad, kan vara motiverad vid uttalade symtom men ger ej säkert förbättrad prognos.[vardgivarguiden.se]

Etiologi

 • AV-block grad 2, typ 2 är dock sällsynt hos friska Etiologi Medfött, kronisk degeneration i retledningssystemet; efter hjärtinfarkt eller vid kroniskischemisk hjärtsjukdom, kardiomyopati, efter klaffkirurgi eller ablation, myokardit Predisponerande Faktorer[medicinbasen.se]

Epidemiologi

 • Latin/Grekiska Block atrioventricularis Engelska Atrioventricular block (AV block) BAKGRUND Definition Fördröjning av signalerna från depolariseringen i förmaket i AV-knutan eller blockering av signalerna så att dessa inte når kamrarna (AV-block III) Epidemiologi[medicinbasen.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Den är kanske mest omtalad som tillskott för gravida eftersom den kan förebygga missbildningar hos barn. De naturliga källorna till folsyra är exempelvis lever, kål, bönor, kikärter, linser, frukt och bär.[apotekhjartat.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!