Edit concept Question Editor Create issue ticket

Bindvävssjukdomar


Presentation

Artralgi
 • Muskler och leder Påverkan på muskler och leder är vanlig och ter sig som myalgi/artralgi; mer sällan artrit. Polymyosit kan förekomma. Överkänslighet Primärt Sjögrens syndrom medför ökad risk för läkemedelsöverkänslighet.[kvinnomedicin.se]
 • Artralgier, ffa i händer och fingrar. Ofta nedstämdhet. Sömnsvårigheter. Ev. feber. Symtomen relativt stationära; går ej i skov som vid RA. Fysiska kapaciteten reducerad.[praktiskmedicin.se]
 • Vid SLE, SS och SSc är enbart artralgi mycket vanligt men inte sällan ses icke-erosiv polyartrit i småleder. RA bör övervägas vid systeminflammation, morgonstelhet och (symmetrisk) polyartrit.[internetmedicin.se]
Feber
 • Septisk parotit kan då uppträda och ge hög, septisk feber jämte svullen och öm spottkörtel. Antiobiotikabehandling är då nödvändig.[kvinnomedicin.se]
 • Ev. feber. Symtomen relativt stationära; går ej i skov som vid RA. Fysiska kapaciteten reducerad. Differentialdiagnoser RA, SLE, Sarkoidos, Mixed Connective Tissue Disease (MCTDI), Progressiv klassisk systemisk skleros. Utredning SR.[praktiskmedicin.se]
 • Disease primers. 2018 Feb 8;4:18001. Länk Angiolilli C, Marut W, van der Kroef M, Chouri E, Reedquist KA and Radstake TRDJ. New insights into the genetics and epigenetics of systemic sclerosis. Nat Rev Rheumatol. 2018 Nov;14(11):657-673.[internetmedicin.se]

Behandling

 • Även om många av dem har gemensamma drag är det viktigt för behandlingen att försöka ställa rätt diagnos.[kvinnomedicin.se]
 • Behandling av bindvävssjukdomar Det går inte att korrigera gendefekten, det vill säga orsaken till sjukdomen. Behandlingen har som mål att lindra symptomen och förhindra att de förvärras.[reumaliitto.fi]
 • Behandling/stöd Det finns ännu ingen botande behandling för systemisk skleros. Insatserna inriktas på att lindra symtomen genom att dämpa inflammationer och förbättra cirkulationen.[socialstyrelsen.se]
 • Behandling Vid ögonsymtom kan man behandla med artificiella tårar och undvika kontaktlinser. Muntorrhet kan tillfälligt avhjälpas med vatten, sugtabletter. Bromhexin verkningsfullt mot torrhet i ögon och mun och mot luftvägsretning/-hosta.[praktiskmedicin.se]
 • Vid dessa sjukdomar, speciellt vid SS, föreligger också en ökad risk för lymfomutveckling sekundärt till aktiv sjukdom och/eller som möjlig bieffekt av antireumatisk behandling.[internetmedicin.se]

Etiologi

 • […] klassiskt exempel på en grupp systemiska autoimmuna sjukdomar. 1942 beskrev Paul Klemperer likheter mellan systemisk lupus erythematosus (SLE) och sklerodermi, och förklarade att dessa sjukdomar som han kallade "diffuse collagen diseases", har en liknande etiologi[phadia.com]
 • Etiologi I inflammatorisk systemsjukdom finns ofta en genetisk predisposition.[internetmedicin.se]

Epidemiologi

 • Epidemiologi Rapporterade prevalenser för inflammatorisk systemsjukdom varierar mycket men för pirmärt SS ligger den kring 0,01-0,72 % och för SLE 0,2 %.[internetmedicin.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Men det viktigaste man kan göra vid EDS är att förebygga, betonar hon. – Jag måste tänka på allt. Kör jag en kundvagn i affären och ska svänga runt en hylla kan jag luxera i flera leder bara i den rörelsen.[dalademokraten.se]
 • Därför är det alltid bäst att förebygga nedkylning. Det kan vara bra att ha på sig vantar när man tar ut saker ur kyl och frys, även när man är i affären och handlar. Paraffinbad kan hjälpa till att minska stel- och stramhet i händerna.[socialstyrelsen.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!