Edit concept Question Editor Create issue ticket

Bowens sjukdom


Behandling

  • Behandlingen varar normalt allt från en till tre månader. fotodynamisk behandling Fotodynamisk terapi är en nyligen FDA-godkända behandling som ännu inte har att gå in gemensamt bruk.[halsatips.com]
  • Utbredning Icke-kirurgisk kosmetisk behandling har haft en explosiv tillväxt de senaste åren.[netdoktor.se]
  • Resultatet efter en behandling börjar märkas efter ca 3 dagar, med en maximal effekt efter en månad. Resultatet kvarstår i 4-6 månader varefter behandlingen kan upprepas. Upprepade behandlingar leder till en mer långvarig effekt.[victoriakliniken.com]
  • Behandling Vanligen frysning med flytande kväve 5-10 sek x 2 räcker i regel vid enstaka/fåtal avgränsade lesioner. Upprepa hellre behandlingen istället för att frysa för lång tid, detta minimerar risken för hypopigmentering.[praktiskmedicin.se]

Prognos

  • Prognos En skivepitelcancer som utvecklas från en solskada, en så kallad aktinisk keratos, har god prognos och sprider sig sällan. Tumörer som uppstår i frisk hud, i ärr eller efter strålbehandling sprider sig däremot oftare.[netdoktor.se]
  • Hennes prognos är bättre än Peters. – 30-årsuppföljningar av borderline visar att många har inga eller få symtom efter 40 års ålder. Även många som har ADHD fungerar bättre då. Detta gäller inte personer med psykotiska eller bipolära sjukdomar.[vetenskaphalsa.se]
  • För mer information om aktiniska keratoser, se: Behandlingsöversikt om aktinisk keratos SCC och SCCIS lokaliserade anogenitalt, i slemhinnor eller som uppstår i kroniska sår, inflammerad hud eller brännskador har ofta sämre prognos än de som uppstår i[internetmedicin.se]

Etiologi

  • Etiologi Den viktigaste orsaken till BCC är alltså kronisk exponering för solens UV-strålning samt intermittent intensivt solande.[internetmedicin.se]

Förebyggande

  • […] och behandling Alternativbehandling av cancer · förebyggande av cancer · hypertermi · immunterapi · kemoterapi · stamcellstransplantation · strålbehandling[sv.wikipedia.org]
  • Dessutom kan man med hjälp av Botulinumtoxin förebygga uppkomst av rynkor. Behandlingen är snabb och tar bara 5-15 minuter att utföra. Den är tämligen smärtfri och föregås ofta av lokal smärtlindrande kylbehandling.[victoriakliniken.com]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!