Edit concept Question Editor Create issue ticket

Bronkialt adenokarcinom


Presentation

Hosta
 • […] med 2,1% per år hos kvinnor men minskar med 1,5 % hos män behandling och prognos bygger på utbredning, histopatologisk typ och patientens AT Etiologi rökning ensamt eller i kombination med andra faktorer svarar för 85-90% radondöttrar, asbest Symptom hosta[medicinkompendier.se]
 • Hosta – är det vanligaste symtomet. Hosta som ändrar karaktär hos rökare ska föranleda läkarbesök, liksom blodiga upphostningar (hemoptys). Andfåddhet – framför allt i vila och vid lätt ansträngning.[internetmedicin.se]
Hemoptys
 • 2,1% per år hos kvinnor men minskar med 1,5 % hos män behandling och prognos bygger på utbredning, histopatologisk typ och patientens AT Etiologi rökning ensamt eller i kombination med andra faktorer svarar för 85-90% radondöttrar, asbest Symptom hosta hemoptys[medicinkompendier.se]
 • Hosta som ändrar karaktär hos rökare ska föranleda läkarbesök, liksom blodiga upphostningar (hemoptys). Andfåddhet – framför allt i vila och vid lätt ansträngning. Även pipande eller väsande andning kan vara symtom på lungcancer.[internetmedicin.se]
Torrhosta
 • Torrhosta, andfåddhet, håll, feber. Lungrtg bör visa parenkyminfiltrat som motsvarar den aktuella strålbehandlingsvolymen. Kortison och ab. Ev resttillstånd i form av skrumpning och fibros.[medicinkompendier.se]
Feber
 • Torrhosta, andfåddhet, håll, feber. Lungrtg bör visa parenkyminfiltrat som motsvarar den aktuella strålbehandlingsvolymen. Kortison och ab. Ev resttillstånd i form av skrumpning och fibros.[medicinkompendier.se]

Upparbetning

Atelektas
 • […] kombinationer av cytostatika Storcellig cancer anaplastisk, slaskgrupp rökning beter sig som adenocarcinom tidigt lgl-metastaser Bronkial carcinoid lägre ålder, ca 45 åå ej rökningsrelaterad oftast centrala bronker, intraluminalt ofta isolerad hemoptys, atelektas[medicinkompendier.se]
 • Ofta uppstår distal atelektas och infektion. - Tumörerna sprider sig samtidigt med tiden ut i lungans periferi genom att invadera omgivande lungvävnad.[medinsikt.se]
 • PET/DT avgränsar tumör från omgivande atelektas och tillåter mer selektiv mediastinal radioterapi. Operativ behandling kräver föregående utredning av hjärt- och lungfunktion. Dålig funktion/allmäntillstånd utesluter operation.[internetmedicin.se]

Behandling

 • Patienter med rearrangemang i ROS1 och som inte tidigare erhållit TKI-behandling med crizotinib (Xalkori) bör i senare linje erbjudas denna behandling (v g s ovan första linjens behandling).[internetmedicin.se]
 • LUNGCANCER tredje vanligaste cancern hos män och fjärde hos kvinnor ökar med 2,1% per år hos kvinnor men minskar med 1,5 % hos män behandling och prognos bygger på utbredning, histopatologisk typ och patientens AT Etiologi rökning ensamt eller i kombination[medicinkompendier.se]
 • […] äggstockscancer Cancer efter celltyp Adenocarcinom · angiosarkom · carcinom · karcinoid · leiomyosarkom · skivepitelcancer Orsak och utveckling Cancercell · cancerframkallande ämnen · cancergener · cysta · metaplasi · metastas · tumör Förebyggande och behandling[sv.wikipedia.org]

Prognos

 • LUNGCANCER tredje vanligaste cancern hos män och fjärde hos kvinnor ökar med 2,1% per år hos kvinnor men minskar med 1,5 % hos män behandling och prognos bygger på utbredning, histopatologisk typ och patientens AT Etiologi rökning ensamt eller i kombination[medicinkompendier.se]
 • Patienter med påverkat allmäntillstånd, högre ålder, okontrollerad systemisk sjukdom, metastaser utanför hjärnan eller flera metastaser i hjärnan har en sämre prognos och här bör man överväga om behandlingen är till gagn för patienten.[internetmedicin.se]

Etiologi

 • LUNGCANCER tredje vanligaste cancern hos män och fjärde hos kvinnor ökar med 2,1% per år hos kvinnor men minskar med 1,5 % hos män behandling och prognos bygger på utbredning, histopatologisk typ och patientens AT Etiologi rökning ensamt eller i kombination[medicinkompendier.se]

Förebyggande

 • […] och behandling Alternativbehandling av cancer · förebyggande av cancer · hypertermi · immunterapi · kemoterapi · stamcellstransplantation · strålbehandling Denna artikel om medicinsk vetenskap eller humanfysiologi saknar väsentlig information.[sv.wikipedia.org]
 • Vid skelettmetastasering av lungcancer överväg behandling med bisfosfonat zoledronsyra (Zometa) alternativt antikroppen denosumab (XGEVA) som båda har visats förebygga och fördröja skelettrelaterade händelser, t ex frakturer.[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!