Edit concept Question Editor Create issue ticket

Cor pulmonale


Presentation

Hjärtsjukdom
 • Beräknad läsningstid: 2 min Synonymer Pulmonell hjärtsjukdom Latin/Grekiska Cor pulmonale Engelska Cor pulmonale, pulmonary heart disease BAKGRUND Definition Förstorad höger kammare sekundärt till sekundärt till sjukdomar i lungcirkulationen eller i lungparenchymet[medicinbasen.se]
 • Alternativa namn Högersidig hjärtsvikt, hjärt- lungsjukdom, pulmonale heart disease, pulmonell hjärtsjukdom, vaskulär lungsjukdom.[sjukdomarna.se]
 • Lung-hjärtsjukdom Högerkammarhypertrofi Klassifikation och externa resurser ICD-10 I26, I27 ICD-9 415.0 Medlineplus 000129 MeSH svensk engelsk Lung-hjärtsjukdom, även känt som cor pulmonale, är en förändring i struktur och funktion i den högra hjärtkammaren[sv.wikipedia.org]
Cyanos
 • Även hepatomegali (pulserande och öm), systoliska biljud (utefter vänster sternalrand; p.g.a. tricuspidalinsufficiens), presystolisk galopprytm (S4), tecken till DVT (50 %) Kronisk: Hepatomegali, takypné, cyanos, palpation av höger kammar-kontraktioner[medicinbasen.se]
Hepatomegali
 • Även hepatomegali (pulserande och öm), systoliska biljud (utefter vänster sternalrand; p.g.a. tricuspidalinsufficiens), presystolisk galopprytm (S4), tecken till DVT (50 %) Kronisk: Hepatomegali, takypné, cyanos, palpation av höger kammar-kontraktioner[medicinbasen.se]
Hosta
 • […] pneumoni, interkostalmyalgi KLINISKA MANIFESTATIONER Allmänt Kliniken är relaterad till utlösande orsak Symtom Allmänt: Ansträngningsdyspné, trötthet, synkope, angina pectoris, hemoptys (ovanligt), Raynaud fenomen (ovanligt) Kronisk: Dyspné, icke-produktiv hosta[medicinbasen.se]

Behandling

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hjärt- och lungsjukdom (Cor pulmonale) Definition Cor pulmonale eller högersidig hjärtsvikt är ett fel på den högra sidan[sjukdomarna.se]
 • Trombendartärektomi är aktuellt vid kronisk tromboemboli) Annan Behandling Syrgasbehandling: Lågtryckstillskott med syre förlänger överlevnaden för hypoxemiska patienter, detta då hypoxi är en potent pulmonell vasokonstriktor Flebotomi: Kan överväg vid[medicinbasen.se]
 • […] vid komplett fraktur är skuldran medialiserad och hänger ned, armen stöds med den oskadade armen Behandling konservativ behandling med åtta-bandage i några veckor alternativt Collar and Cuff op om stor felställning, ev op om huden hotas läker på 6 veckor[medicinkompendier.se]
 • Kirurgisk behandling Operation Kirurgisk behandling har ökat stort under 2000-talet. Vid större felställningar i handledsfrakturen är chanserna små att en sluten reposition kan uppnå och bibehålla ett gott läge.[viss.nu]
 • ÅTGÄRDER / BEHANDLING. Rehabiliteringen, den sjukgymnastiska och arbetsterapeutiska behandlingen, efter en radiusfraktur kan indelas i två faser.[plus.rjl.se]

Prognos

 • Prognos Resultatet beror på orsaken till tillståndet. Att ge syrgas förbättrar ofta symptom, uthållighet och överlevnad. Att behandla primär pulmonell hypertension leder ofta till ökad uthållighet och ett längre liv.[sjukdomarna.se]
 • Prognos Prognosen är vanligtvis god om brottet är godartat från början eller sätts tillbaka på plats.[netdoktor.se]
 • Distal radiusfraktur oftast en inkomplett fraktur som är dorsalt felställd mycket vanlig, ssk äldre kvinnor med osteoporos efter ringa trauma (fall på utsträckt hand) hos yngre vid kraftigare, högenergetiskt våld, ofta intraartikulär fraktur med sämre prognos[medicinkompendier.se]
 • När risken alltså är stor att ett acceptabelt läge inte kan uppnås med konservativ behandling, ska operation övervägas i relation till prognos, funktionskrav och peroperativa risker. Tre olika kirurgiska metoder är tillgängliga.[viss.nu]

Etiologi

 • Kan vara både akut och kronisk Epidemiologi Vanligt. 50 % av patienterna med KOL har cor pulmonale (kronisk cor pulmonale) Etiologi Akut: LE (små och stora), ARDS Kronisk: KOL (vanligast), kronisk astma, grav obesitas, Eisenmenger-syndrom, lungfibros,[medicinbasen.se]

Epidemiologi

 • Kan vara både akut och kronisk Epidemiologi Vanligt. 50 % av patienterna med KOL har cor pulmonale (kronisk cor pulmonale) Etiologi Akut: LE (små och stora), ARDS Kronisk: KOL (vanligast), kronisk astma, grav obesitas, Eisenmenger-syndrom, lungfibros,[medicinbasen.se]
 • Synonymer Distal strålbensfraktur Engelska Distal radius fracture BAKGRUND Epidemiologi En av de vanligaste frakturerna i övre extremiteten Osteoporotiska med lågenergivåld: Kvinnor 50 år, män 60 år, eller biologiskt äldre och/eller inaktiva patienter[ortobas.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Hjärt- och lungsjukdom (Cor pulmonale) Definition Cor pulmonale eller högersidig hjärtsvikt är ett fel på den högra sidan[sjukdomarna.se]
 • […] viktreducering (vid obesitas), undvik aktiviteter som förvärrar dyspnén Farmakologisk Behandling Idiopatisk PAH: Kalciumblockerare (lättar pulmonella vasokonstriktionen), epoprostenol (korttidsverkande vasodilator och trombocythämmare), warfarin (långtid; förebygga[medicinbasen.se]
 • Förebyggs med tidigt insatt rörlighetsträning! Kvarstående felställning p g a inadekvat reposition och fixation och/eller alltför dålig skelettkvalitet kan leda till ledinkongruens med stelhet, smärtor, värk och tidig artrosutveckling.[internetmedicin.se]
 • Pinninfektion förebyggs genom regelbunden tvättning, som regel får patienten en skriftlig instruktion med sig från sjukhuset. Se ovan under externfixation.[viss.nu]
 • Fas 1: Att förebygga och upptäcka komplikationer (se bakgrund ) samt att hålla igång rörligheten i fingrar och axel är den främsta uppgiften under immobiliseringsfasen ( 1 ).[plus.rjl.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!