Edit concept Question Editor Create issue ticket

Crohns sjukdom


Presentation

Artralgi
 • Hud - Erytema nodosum, pyoderma gangrenosum Leder - Pelvospondylit/sakroileit, artriter, (artralgier) Ögon - Irit, uveit, episklerit Infektion Ischemisk kolit Malignitet Divertikulos Hemorrojder Analfissur Funktionella besvär, som exempelvis Colon irritabile[internetmedicin.se]
Artrit
 • Hud - Erytema nodosum, pyoderma gangrenosum Leder - Pelvospondylit/sakroileit, artriter, (artralgier) Ögon - Irit, uveit, episklerit Infektion Ischemisk kolit Malignitet Divertikulos Hemorrojder Analfissur Funktionella besvär, som exempelvis Colon irritabile[internetmedicin.se]
Diarré
 • Ett hastigt insjuknande med frekventa diarréer ( 8-10/dygn) och samtidig feber talar i första hand för infektiös genes. Givetvis bör även föregående antibiotikabehandling eller utlandsresa beaktas.[internetmedicin.se]
Gastrointestinal blödning
 • Kapselendoskopi har med åren fått allt större plats vid diagnostik av tunntarmspatologi, såsom oklar gastrointestinal blödning.[internetmedicin.se]
Kronisk buksmärta
 • Med en aktiv behandlingsstrategi kan tidigare fruktade komplikationer som uppkomst av korttarmssyndrom, långvarigt opiatbruk för kronisk buksmärta eller svårläkta tarmfistlar oftast undvikas.[internetmedicin.se]
Buksmärta
 • Datortomografi eller ultraljud buk bör utföras vid misstanke om abscess (hög feber, buksmärtor, kraftigt förhöjda inflammatoriska/infektiösa parametrar).[internetmedicin.se]
Feber
 • Viktnedgång, feber och allmänpåverkan. Vid Crohns sjukdom är viktnedgång, subfebrilitet eller intermittent feber, sjukdomskänsla och trötthet vanliga symtom.[internetmedicin.se]
Anemi
 • För mer information om anemi vid IBD, se: Anemi och järnbrist vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Fecesprover Odling av vanliga tarmpatogener ( Campylobacter, Salmonella, Shigella ) Diagnostik avseende Clostridium difficile Cystor och maskägg analyseras[internetmedicin.se]
Amenorré
 • Tillväxthämning och/eller amenorré kan ses vid långvarig sjukdomsaktivitet. Munhåla - Aftösa sår vid Crohns sjukdom. Buk - Palpabel ömmande resistens i höger fossa - nedre kvadranten, s k "abdominal mass", kan förekomma vid ileocekal Crohn.[internetmedicin.se]

Upparbetning

Trombocytos
 • Trombocytos är vanligt vid IBD, men ses sällan vid infektiösa orsaker. Det bör noteras att vid akut ulcerös kolit är redan mindre sänkningar av Hb och albumin allvarliga tecken, liksom måttlig CRP/SR-förhöjning.[internetmedicin.se]
Kolit
 • Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland i begreppet IBD. Den här översikten berör dock enbart klassisk IBD och ej mikroskopisk kolit.[internetmedicin.se]

Behandling

 • Mer information För ytterligare information om behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), se: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos barn och ungdomar, behandling Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kirurgisk behandling Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!