Edit concept Question Editor Create issue ticket

Cystisk fibros


Presentation

Osteoporos
 • Osteopeni och osteoporos - Många vuxna med CF har en nedsatt bentäthet och ökad risk för spontanfrakturer.[internetmedicin.se]
Cyanos
 • Immunsystemet Allergisk reaktion (t.ex. med erythem, pruritus och exanthem), anafylaktisk reaktion och anafylaktisk chock Centrala och perifera nervsystemet Yrsel Blodkärl Cyanos Magtarmkanalen Illamående, kräkningar, magsmärtor, kväljningar och diarré[fass.se]
Huvudvärk
 • Några av de vanligaste biverkningarna av läkemedlet var huvudvärk, förkylning, magont, diarré, höjda levervärden, klåda, nästäppa och påverkan på blodvärden.[lakemedelsvarlden.se]
 • Huvudvärk Fokal neurologi med progredierande bortfallssymtom Feber (saknas i hälften av fallen) Epilepsi, med fokala eller generella anfall, är ett vanligt debutsymtom Sjunkande medvetande CT–hjärna med kontrast.[internetmedicin.se]
Diarré
 • Det orsakar problem som minskad absorption av näringsämnen, diverse avföringsproblem som diarré och förstoppning, samt långsam viktökning och tillväxt för spädbarn.[nestlehealthscience.se]
 • Det klibbiga slemmet kan täppa igen bronkerna, försvåra andningen, framkalla hosta och nysningar, ge utmattning, störa matsmältning och upptag av näringsämnen och därmed begränsa tillväxt, samt orsaka kronisk diarré.[medibas.se]
 • Några av de vanligaste biverkningarna av läkemedlet var huvudvärk, förkylning, magont, diarré, höjda levervärden, klåda, nästäppa och påverkan på blodvärden.[lakemedelsvarlden.se]
 • Om bandmaskarna ska utsöndras ur tarmen snabbt och om möjligt i en sammanhängande del efter behandlingen, kan ett laxerande medel ges 2 timmar efter intag av tuggtabletterna, vilket leder till en diarré-liknande avföring som för ut parasiterna.[fass.se]
 • Vanliga debutsymtom är: Mekoniumileus under det första levnadsdygnet (10-15 %) Diarré eller stora, lösa, illaluktande avföringar Dålig viktuppgång Rektalprolaps Leverpåverkan Recidiverande eller kroniska luftvägsinfektioner Kronisk hosta Recidiverande[internetmedicin.se]
Kräkning
 • Immunsystemet Allergisk reaktion (t.ex. med erythem, pruritus och exanthem), anafylaktisk reaktion och anafylaktisk chock Centrala och perifera nervsystemet Yrsel Blodkärl Cyanos Magtarmkanalen Illamående, kräkningar, magsmärtor, kväljningar och diarré[fass.se]
 • […] plötsligt: Smärtan kan kännas i mag- området eller på sidan av ryggen Smärta kan flyttas till ljumskarna (ljumsksmärta) eller testiklarna (testikelsmärta) Andra symptom kan vara: Onormal urinfärg Blod i urinen frossa/" rel "nofollow" Frossa Feber Illamående Kräkningar[sjukdomarna.se]
Ökad aptit
 • Många patienter saknar symtom, några klagar över ökad aptit alt. matleda, buksmärtor, matsmältningsbesvär och nervositet. Ibland ses avmagring och viktförlust. Av och till kan uttömning av masksegment i avföringen ses. Denna sjukdomsform är ofarlig.[folkhalsomyndigheten.se]
Buksmärta
 • Någon gång ses ökad eller minskad aptit, buksmärtor eller blodbrist. Den vuxna masken konsumerar vitamin B 12. Diagnostik och behandling Diagnos ställs genom att ägg påvisas i avföringen (mikroskopi).[folkhalsomyndigheten.se]
Illaluktande avföring
 • Vanliga debutsymtom är: Mekoniumileus under det första levnadsdygnet (10-15 %) Diarré eller stora, lösa, illaluktande avföringar Dålig viktuppgång Rektalprolaps Leverpåverkan Recidiverande eller kroniska luftvägsinfektioner Kronisk hosta Recidiverande[internetmedicin.se]
Hosta
 • Det klibbiga slemmet kan täppa igen bronkerna, försvåra andningen, framkalla hosta och nysningar, ge utmattning, störa matsmältning och upptag av näringsämnen och därmed begränsa tillväxt, samt orsaka kronisk diarré.[medibas.se]
 • De allra vanligaste symtomen för cystisk fibros är att man hostar mycket, särskilt på nätterna och morgonen när slemmet har samlats i luftvägarna. Ofta går man ner en del i vikt trots att man äter mycket.[doktorn.com]
 • Dålig tillväxt och kronisk hosta är också vanligt. En del CF-patienter får inte sin diagnos förrän i vuxen ålder, för att de haft lindriga symptom i unga år eller för att vården helt enkelt missat diagnosen. Text: OLLE DAHLBÄCK[vetenskaphalsa.se]
 • Förloppet är en lungsjukdom karakteriserad av periodiska försämringar med mera slem, andningssvårigheter, hosta, utmattning, viktförlust och försämrad lungfunktion.[netdoktor.se]
 • Slemmet kan vara svårt att hosta upp och täppa till vissa luftvägar samt utgöra en grogrund för bakterier. Med tiden uppstår en omfattande bindvävsbildning i bukspottkörteln och förlust av dess funktion.[sv.wikipedia.org]
Kronisk hosta
 • Dålig tillväxt och kronisk hosta är också vanligt. En del CF-patienter får inte sin diagnos förrän i vuxen ålder, för att de haft lindriga symptom i unga år eller för att vården helt enkelt missat diagnosen. Text: OLLE DAHLBÄCK[vetenskaphalsa.se]
 • Vanliga debutsymtom är: Mekoniumileus under det första levnadsdygnet (10-15 %) Diarré eller stora, lösa, illaluktande avföringar Dålig viktuppgång Rektalprolaps Leverpåverkan Recidiverande eller kroniska luftvägsinfektioner Kronisk hosta Recidiverande[internetmedicin.se]
Infertilitet
 • Andra vanliga komplikationer är bihåleinflammation, polyper i näsan, infertilitet, CF-relaterad diabetes och leversjukdom.[sahlgrenska.se]
 • Cystisk fibros leder i huvudsak till infertilitet hos män (98%) på grund av att sekretionen från seminalkörtlarna inte fungerar. Dessutom förändrat sekret från seminalkörtlarna och antingen frånvarande eller tilltäppta sädesledare.[sv.wikipedia.org]
 • Nedsatt fruktsamhet (infertilitet) hos män på grund av blockerad sädesledare. Ökad koncentration av klorid (salt) i svett. Vid födseln kan barnet verka friskt, men symtom på sjukdomen kan utvecklas snabbt efter födseln.[netdoktor.se]
Undernäring
 • Vid undernäring ska kaloritillskott övervägas.[netdoktor.se]
 • Jordburna rundmaskar: Flera olika infektioner orsakade av rundmaskar som överförs från kontaminerad jord och kan ge anemi, vitamin A-brist, tillväxthämning, undernäring, och stopp i tarmen.[lakareutangranser.se]
Anemi
 • Jordburna rundmaskar: Flera olika infektioner orsakade av rundmaskar som överförs från kontaminerad jord och kan ge anemi, vitamin A-brist, tillväxthämning, undernäring, och stopp i tarmen.[lakareutangranser.se]

Upparbetning

Pseudomonas
 • Lite längre upp i åldrarna blir gramnegativa bakterier såsom Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia samt Burkholderia cepacia vanligare. Målet är att hålla lungorna fria från kronisk infektion.[internetmedicin.se]

Behandling

 • Behandling I Sverige finns ca 650 patienter med cystisk fibros och behandlingen är centraliserad till 4 CF centra som i samarbete med hemsjukhusen sköter vården.[sahlgrenska.se]
 • I nuläget går det inte att bota cystisk fibros men det finns behandlingar som lindrar besvären så mycket som möjligt. Man brukar behandla lungorna med slemlösande och luftrörsvidgande behandling varje dag.[doktorn.com]
 • Behandling Både diagnostik och behandling av denna sjukdom utförs på sjukhus. Omfattande, multidisciplinär behandling ökar överlevnadstiden och lindrar symtomen. Behandlingen sköts via personal med särskild kunskap och erfarenhet av denna sjukdom.[netdoktor.se]
 • Målet med behandlingen är att patienten skall ha en normal viktutveckling och normala nivåer av fettlösliga vitaminer.[internetmedicin.se]
 • Dessa ansträngningar har nu gjort en ny behandling tillgänglig för de flesta patienter med cystisk fibros.[lakemedelsvarlden.se]

Prognos

 • Prognos Sjukdomen förvärras oftast med åren, med ökande symtom från lungor, luftvägar, mage/tarm och bukspottkörtel. Det stora flertalet med cystisk fibros kommer under tonåren att uppleva besvär från lungorna.[netdoktor.se]
 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Njursten Definition En njursten är en fast massa som består av små kristaller.[sjukdomarna.se]

Etiologi

 • Vid oklar etiologi postoperativt kan Vancomycin 1 g x 3 läggas till cefotaxim i avvaktan på odlingssvar.[internetmedicin.se]

Förebyggande

 • Behandlingen är livslång, förebyggande och syftar till att minska progresstakten och risken för komplikationer.[sahlgrenska.se]
 • Du kan behöva ändra din kost för att förebygga vissa typer av stenar från att komma tillbaka.[sjukdomarna.se]
 • Förebyggande åtgärder veterinärbesiktning av kött god hand- och livsmedelshygien kokning eller genomstekning av kött nedfrysning av kött till –20 C i minst 48 timmar (dödar larverna).[folkhalsomyndigheten.se]
 • Denna ökning av tarmslem kan förebyggas genom intag av sura fruktjuicer. Minskningen av tarmslemmet medför att niklosamid lättare når bandmasken.[fass.se]
 • Handläggning efter poliklinisk DT njursten Om efterföljande röntgenundersökningen ej visar kvarvarande sten och normal njurfunktion: Patienten informeras brevledes om undersökningsresultatet och råd om att hålla ett högt vätskeintag för att förebygga[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!