Edit concept Question Editor Create issue ticket

Depression


Presentation

Apati
 • Symptomen kan variera från person till person och kan innefatta följande: Nedstämdhet Sorgsenhet Viljelöshet Orkeslöshet Apati Mer gråt än vanligt Sover för lite Sover för mycket Ångest Ökad irritation och ilska Koncentrationssvårigheter Självskadebeteende[mindler.se]
Sömnstörning
 • Det finns olika grader av depression: Mild depression, med eller utan somatiska syndrom (viktförändring, psykomotorisk hämning, sömnstörning, minskad aptit).[sv.wikipedia.org]
Personlighetsförändring
 • […] dysfunktion · Postpartumdepression · Postpartumpsykos Personlighetsstörningar hos vuxna Paranoid · schizoid · antisocial · borderline (emotionellt instabil personlighetsstörning) · histrionisk · anankastisk · fobisk · osjälvständig · narcissistisk · personlighetsförändring[sv.wikipedia.org]
Stupor
 • Ångeststörningar (panikångest · generaliserat ångestsyndrom) · Akut stressreaktion · Posttraumatiskt stressyndrom · Tvångssyndrom (Dermatillomani, Trikotillomani) · Anpassningsstörning · Dissociativa störningar (dissociativ amnesi · dissociativ fugue · dissociativ stupor[sv.wikipedia.org]
Huvudvärk
 • Du sover för lite - eller för mycket Sömnproblem och huvudvärk är vanliga symtom på depression.[expressen.se]
Bulimi
 • […] störningar (somatiseringssyndrom · hypokondri · somatoform autonom dysfunktion · kroniskt somatoformt smärtsyndrom · dysmorfofobi) · Neuroser (neurasteni · depersonalisationssyndrom · psykasteni) Fysiologiskt/fysiskt beteende Ätstörningar (anorexia nervosa, bulimia[sv.wikipedia.org]
Ökad aptit
 • Det är likadant med aptit, även om det är vanligare med minskad aptit, så får en del i stället ökad aptit. Tankar kring döden kan vara relaterade till dödsångest vilket också kan påverka depression.[mindler.se]
Självmordstankar
 • Livsleda och självmordstankar är vanliga symtom och för många deprimerade är självmordsrisken en realitet. Mellan fyra och tio procent av den vuxna befolkningen beräknas ha en pågående depression.[kunskapsguiden.se]
 • Återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller har planerat för självmord.[internetpsykiatri.se]
 • Personer med svår depression kan ha självmordstankar. De kan också drabbas av vanföreställningar eller hallucinationer (psykotisk depression). Ordet "dystymi" härstammar från forntida grekiska och betyder "melankoli".[avogel.se]
 • De flesta som lider av depression har mer eller mindre flyktiga självmordstankar, enligt Danuta Wasserman, professor vid nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska institutet. 4.[expressen.se]
 • Depression kan, när den är som allvarligast, leda till självmordstankar och självskadebeteende. Statistik Depression finns världen över hos människor i alla åldersgrupper och med alla typer av social bakgrund, och hos både män och kvinnor.[lundbeck.com]
Vanföreställning
 • Den kännetecknas av de extrema "nedgånger" tillsammans med någon form av psykos (störning i sinnet), antingen i form av vanföreställningar eller hallucinationer.[avogel.se]
 • Svårare depressionstillstånd är bl.a. depression med vanföreställningar och eventuellt andra psykotiska symtom. Om en depression utlöses av en mycket omvälvande händelse, används diagnosen anpassningsstörning.[sv.wikipedia.org]
Känsla av värdelöshet
 • Känslor av värdelöshet eller överdrivna/obefogade skuldkänslor nästan dagligen. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som dagligen.[internetpsykiatri.se]
 • Några vanliga symtom på egentlig depression är: nedstämdhet eller irritabilitet oförmåga att engagera sig eller känna glädje och lycka förändrad aptit, förändrad vikt förändrad sömn trötthet, minskad energi känslor av värdelöshet eller skuld svårigheter[kunskapsguiden.se]
Panikattacker
 • En panikattack yttrar sig vanligen i hjärtklappning, svettningar och yrsel, och med oro menas i det här fallet ett mer långvarigt tillstånd av panik, tvångstankar eller fixeringar. 5.[expressen.se]
Låg självkänsla
 • självkänsla Förändrad aptit En person som är deprimerad behöver inte ha alla dessa symptom.[mindler.se]
Eksem
 • Differentialdiagnos Atopiskt eksem, erythrasma, pityriasis rosea, nummulärt eksem, psoriasis. Ringformade, rodnade fläckar på bålen utan engagemang av överhuden är inte svamp utan någon annan hudsjukdom.[praktiskmedicin.se]
Smärta
 • Känslomässig smärta tar mycket energi och kan göra att man blir matt och utan handlingskraft. Här kan du testa om din trötthet kan vara en dold depression. 8.[expressen.se]
 • På grund av kemiska förändringar i hjärnan kan personer med depression uppleva långvariga känslor av sorgsenhet och ångest, ha oförklarlig värk och smärta, samt lida av dålig sömnkvalitet och/eller bristande intresse och energi.[lundbeck.com]
 • Människor som lider av svår depression upplever ofta sömnproblem, har liten eller ingen aptit med efterföljande viktminskning, är helt ointresserade för vad som händer omkring dem och lider ibland av fantomvärk och -smärtor.[avogel.se]
 • Non-vitala tänder, tänder med en historia av spontan smärta, röntgenologiska tecken på periradikulär påverkan eller andra tecken som tyder på irreversibel inflammation bör inte behandlas med exkavering utan extraheras.[internetodontologi.se]
 • Komplikationer Obehag eller smärta Fraktur på tand Oförmåga att bita med tand Tandlossning Tandkänslighet Ring din vårdgivare Ring din tandläkare om du har tandvärk.[sjukdomarna.se]
Gråt
 • […] ett stämningsläge som depression om personen är sorgsen och nedstämd, har avtrubbad affekt, viljelös (förlorar intresset för saker personen brukar vara intresserad av, är orkeslös och trött utan fysisk åkomma), men flera andra symtom är vanliga som gråt[sv.wikipedia.org]
 • Symptomen kan variera från person till person och kan innefatta följande: Nedstämdhet Sorgsenhet Viljelöshet Orkeslöshet Apati Mer gråt än vanligt Sover för lite Sover för mycket Ångest Ökad irritation och ilska Koncentrationssvårigheter Självskadebeteende[mindler.se]
Viktminskning
 • Några av de vanligare symtomen är: Nedstämdhet utan någon påtaglig yttre orsak Likgiltighet Ångest, humörsvängningar och försämring i minnes- och koncentrationsförmåga Minskad aptit och viktminskning Diagnos och Behandling av depression Diagnos ställs[hjarnfonden.se]
 • Människor som lider av svår depression upplever ofta sömnproblem, har liten eller ingen aptit med efterföljande viktminskning, är helt ointresserade för vad som händer omkring dem och lider ibland av fantomvärk och -smärtor.[avogel.se]
Sexuell dysfunktion
 • dysfunktion · Postpartumdepression · Postpartumpsykos Personlighetsstörningar hos vuxna Paranoid · schizoid · antisocial · borderline (emotionellt instabil personlighetsstörning) · histrionisk · anankastisk · fobisk · osjälvständig · narcissistisk ·[sv.wikipedia.org]

Behandling

 • Visste du att Var fjärde svensk drabbas någon gång av en depression så allvarlig att den kräver behandling.[hjarnfonden.se]
 • Behandling Misstänker du att du har depression bör du söka till vården för att få bedömning och eventuellt behandling.[internetpsykiatri.se]
 • Psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi kan också vara aktuell, ibland i kombination med antidepressiva läkemedel.[kry.se]
 • När diagnosen har ställts, rekommenderas vanligtvis en kombination av olika behandlingar, däribland läkemedel, rådgivning, socialt stöd, motion och självhjälpstekniker.[lundbeck.com]
 • För en översikt vad gäller behandling, olika terapiformer, samt en introduktion till depressionsbegreppet. Gerhard Andersson 2012, Psykologisk behandling vid depression : teorier, terapimetoder och forskning. Externa länkar ”Depression”. 1177.se.[sv.wikipedia.org]

Prognos

 • Förväntningar (prognos) Behandling räddar ofta tanden. Tidig behandling är mindre smärtsam och billigare än behandling av omfattande förfall.[sjukdomarna.se]
 • Prognos Om man upptäcker kariesangreppet tidigt är prognosen mycket god.[netdoktor.se]

Epidemiologi

 • Epidemiologi Karies är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn och förekommer i alla länder men är ojämnt fördelad i populationen.[internetodontologi.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • I en del fall är sjukdomen periodiskt återkommande och ibland kan det därför vara nödvändigt med långtidsbehandling för att förebygga återfall. En depression kan se ut på många olika sätt.[hjarnfonden.se]
 • Det kan vara svårt att förebygga depression på egen hand och man är olika sårbara, men det finns kopplingar mellan tillståndet och vissa livsstilsvanor – som man faktiskt kan bryta.[expressen.se]
 • Förebyggande åtgärder Den viktigaste åtgärden mot karies är förebyggande behandling.[netdoktor.se]
 • Behandling och förebyggande åtgärder Det finns flera sätt att förebygga och behandla karies. De två enskilt viktigaste är att borsta tänderna med en fluortandkräm morgon och kväll, samt minska konsumtionen av kolhydrater och socker.[tandlakare.se]
 • Förebyggande Munhygien är nödvändig för att förhindra karies. Denna består av regelbunden professionell rengöring, borstning minst två gånger om dagen, och tandtråd åtminstone dagligen.[sjukdomarna.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!