Edit concept Question Editor Create issue ticket

Diabetisk enteropati


Presentation

Diarré
 • Preparat mot diarré kan användas, men de bör användas med viss försiktighet. Förstoppning kan förekomma växlande med diarré och är en av de vanligaste komplikationerna till diabetes.[netdoktor.se]
 • Basfakta Definition Gastrointestinala (GI) tillstånd som orsakas av diabetes innefattar bland annat gastropares, intestinal enteropati (som kan ge diarré, förstoppning och fekal inkontinens) och icke-alkoholorsakad fettleversjukdom.1 Innehållet är enbart[medibas.se]
 • Det typiska symtomet är kronisk, vattnig diarré. Vid svårare fall förekommer steatorré, det vill säga fettrik avföring.[sv.wikipedia.org]
Kronisk diarré
 • Klassifikation och externa resurser ICD-10 K90.89 ICD-9 579.8 Gallsyremalabsorption, gallsaltsdiarré eller gallsyrediarré är ett sjukdomstillstånd som kan orsaka ett flertal sjukdomar, däribland kronisk diarré.[sv.wikipedia.org]
Buksmärta
 • I uthus kan aerosolsmitta från gnagarnas urin ge sjukdomen, som i typiska fall ger hög feber, buksmärtor och akut njursvikt. Kronisk tubulointerstitiell nefrit kan vara ett delfenomen i en systemsjukdom, till exempel SLE eller Sjögrens syndrom.[lakemedelsboken.se]
Amenorré
 • […] att koncentrera sig eller tänka Domningar i händer, fötter, eller andra områden Muskelryckningar eller kramper Andedräkt Blåmärken, näsblod eller blod i avföringen Överdriven törst Frekvent hicka Låg sexuell lust och impotens Menstruationsuppehåll (amenorré[sjukdomarna.se]

Behandling

 • Dialys eller njurtransplantation är den enda behandlingen för ESRD Ditt tillstånd och andra faktorer avgör vilken behandling som används.[sjukdomarna.se]
 • För diskussion kring behandling med erytropoietin kontakta gärna njurspecialist![plus.rjl.se]
 • Intravenös behandling med epoetin medför i medeltal 20 % högre dosbehov – vid intravenös behandling med övriga mer långverkande ESL behöver dosen inte ökas. Målet för behandlingen är oftast stabilt hemoglobin i nivån 100–120 g/l.[lakemedelsboken.se]
 • Behandling Det är viktigt att mikroalbuminuri upptäcks så tidigt som möjligt så att behandlingen kan intensifieras i tid. En mycket central del av behandlingen utgörs av intensiv kontroll och behandling av både blodsockret och blodtrycket.[netdoktor.se]
 • Sammantaget visade sig leverdialys inte vara bättre än konventionell medicinsk behandling.[sbu.se]

Prognos

 • Sjukdomens förekomst, riskfaktorer, symptom och behandling samt prognos Sjukdom, symptom, orsaker, behandling samt förebyggande av Njursjukdom i slutskedet (ESRD) Definition Njursjukdom i slutskedet (ESRD) är en fullständig, eller nästan fullständig njursvikt[sjukdomarna.se]
 • Beskrivning av glomerulonefriter Primär form Sekundär form/ association Symtom/klinisk bild Prognos IgA-nefropati IgA-vaskulit, tidigare Henoch-Schönleins purpura.[lakemedelsboken.se]
 • Prognos Med rätt behandling återfår vissa personer en normaliserad njurfunktion.[netdoktor.se]
 • Prognos Om behandling med ACE-hämmare eller A2-antagonister insätts och blodtryck förbättras-normaliseras, kan mikroalbuminuri försvinna och vid proteinuri eller kreatininstegring kan denna åtminstone minska eller stanna upp i sin progressutveckling och[netdoktorpro.se]

Etiologi

 • Klåda Okänd etiologi. Glöm inte mjukgörande. Överväg antihistamin klemastin (Tavegyl i första hand. Hydroxicin (Atarax) i andra hand, försiktighet till äldre. Illamående/matleda Optimera kosten i samarbete med dietist (se nedan!)[plus.rjl.se]
 • Etiologi och patogenes Orsaken till diabetesnefropati är en kapillärskada i njuren vid diabetes; en förtjockning av basalmembranet av njurglomeruli.[netdoktorpro.se]

Epidemiologi

 • […] med diabetes Incipient diabetesnefropati ( mikroalbuminuri), 5-10 år med diabetes Manifest, klinisk nefropati, 10-20 år med diabetes Progress av kronisk njursvikt, 15-30 år med diabetes Terminal njursvikt (uremi), över 20 år med diabetes Bakgrund och epidemiologi[netdoktorpro.se]
 • Epidemiologi Omkring 1/3 av alla patienter med typ 1- och typ 2-diabetes får någon gång under livet tecken till manifest diabetesnefropati, d v s albuminuri och/eller nedsatt njurfunktion.[internetmedicin.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Behandling av kronisk njursjukdom kan försena eller förhindra progression till ESRD Vissa fall kan inte förebyggas.[sjukdomarna.se]
 • Förebyggande behandling Grunden för att förebygga diabetesnefropati är behandling av tillståndets kända riskfaktorer, som samtidigt är kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, nämligen högt blodsocker, högt blodtryck, rökning och högt kolesterol.[netdoktor.se]
 • Hur kan jag förebygga nefropati? Egenvård Kontrollera ditt blodsocker regelbundet och gör ditt yttersta för att hålla dig inom det intervall som läkaren/sjuksköterskan rekommenderat. Högre blodsocker innebär ökad risk för nefropati.[diabetes.nu]
 • Med förebyggande insatser har uremi bland personer med typ 1-diabetes minskat väsentligt. Med bättre medicinsk prevention och bromsad fetmautveckling hoppas man på en minskning även bland personer med typ 2-diabetes.[ssdf.nu]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!