Edit concept Question Editor Create issue ticket

Efterföljande undre cerebellär artärocklusion


Presentation

Sensorisk störning
 • Enligt inhemska och internationella observatörer, endast resultatet för olika känselstörningar, är den uppdelad i åtta typer, dess prestanda är följande: Korsresistens typ sensorisk störning 1. Ⅰ, som är ett typiskt exempel.[sv.swewe.net]
 • De kliniska manifestationerna är: plötslig huvudvärk, yrsel, frekvent illamående och kräkningar, medvetna, delvis knäböj, eller Delvis sensorisk störning, hemianopi, central ansiktsförlamning och tunga, falsk bulbar pares, afasi och så vidare.[healthfrom.com]
Störning av medvetandet
 • ., när de har en lugn vila, finns det tecken på nervsystem som hemiplegi, afasi och annan fokal neurologisk dysfunktion eller andra fokala cerebrala symtom, i allmänhet ingen uppenbar störning av medvetandet, Bör överväga möjligheten till hjärninfarkt[healthfrom.com]
Pneumoni
 • […] tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos Läs mer STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna Jonas Hedlund Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Ämnesområden Pneumoni[docplayer.se]
Jakt
 • Läkare studerar bröstet på jakt efter patologier i lungartären och aorta-stammen. Elektroencefalografi och rheoencefalografi. Vaskulära störningar som påverkar hjärnområdet utvärderas. Ekokardiografi. Hjärtmusklernas funktion studeras.[sv.northernillinoishealthplan.com]
Struma
 • Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din Läs mer Struma.[docplayer.se]

Upparbetning

Torsades de pointes
 • […] de Pointe ofta utlöst av hög Läs mer DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING[docplayer.se]

Behandling

 • Livsstilsbehandling: behandling som baserar sig på förändringar i levnadssättet Behandlingen av dyslipidemi utgår alltid från levnadssättet. Alla andra riskfaktorer än de som hänför sig till lipider måste elimineras.[sic.fimea.fi]
 • Riskbedömning vid behandling av höga blodfetter Vid behandling av höga blodfetter finns ingen standardbehandling som passar alla. Behandlingen anpassas till varje enskild person.[netdoktor.se]
 • Behandling av icke-specifik aortoarterit utförs med konservativ behandling.[sv.northernillinoishealthplan.com]
 • Behandling av sjukdom På en halvtimme efter laserförfarandet kan patientens problem lösas. En optisk nervslag kräver akut ingripande. Behandlingen sker i en specialiserad klinik under överinseende av en läkare.[redstarcup.ru]
 • Behandling Det finns inget botemedel mot EDS. Vilken typ av behandling man får är individuellt och beror till stor del på vilka komplikationer man har. Fokus ligger på att lindra symtomen och förebygga skador.[reumatiskasjukdomar.se]

Prognos

 • Prognos Trots jobbiga komplikationer uppnår de flesta EDS-patienter normal livslängd. De som lider av vaskulär EDS kan få något kortare livslängd.[reumatiskasjukdomar.se]
 • Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är Läs mer TIA transitorisk ischemisk attack Aspekter påp klinik, prognos och akut handläggning TIA Fokala neurologiska bortfallssymtom orsakade av cerebral ischemi som går g tillbaka helt inom 24 tim[docplayer.se]
 • Prognos Framförallt i vuxen ålder tillkommer vid vissa varianter av Ehlers-Danlos syndrom problem med led- och muskelsmärtor på grund av instabilitet och ledslitage.[netdoktor.se]
 • En ogynnsam prognos är ett dödligt resultat, som under den första månaden är 30% av fallen och över 1 år - mer än 50%. Efter en hemorragisk stroke blir människor funktionshindrade, inklusive på grund av synförlust.[redstarcup.ru]

Etiologi

 • Etiologi De olika EDS-formerna har varierande nedärvningsmönster och penetrans. Den molekylärgenetiska bakgrunden är känd för alla utom för hEDS.[vardgivare.skane.se]
 • Naturligtvis utförs studier som syftar till att bestämma sjukdomens exakta etiologi, men hittills har inga konkreta slutsatser gjorts.[sv.northernillinoishealthplan.com]
 • För barn är patologi inte karakteristisk. etiologi Ett ögeslag är ett vanligt tillstånd, men det är mycket farligt. Synorganen har ett grenat kärlsystem.[redstarcup.ru]

Epidemiologi

 • Epidemiologi Prevalens för olika typer av EDS: klassisk EDS: 0.5–1/10 000 vaskulär EDS: 2–3/1 000 000 hEDS: cirka 2/10 000* som jämförelse: HSD: 300/10 000.[vardgivare.skane.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Förebyggande

 • Detta är även effektivare vid förebyggande av kranskärlssjukdomshändelser.[sic.fimea.fi]
 • Förebyggande åtgärder mot karies och tandköttsinflammation bör sättas in. Vid eventuell tandreglering bör svaga krafter användas och skav från apparaturen förebyggas. Lång retentionstid rekommenderas.[mun-h-center.se]
 • Fokus läggs på att behandla och förebygga komplikationer till sjukdomen. En del förhållanden är speciella: Suturering av sår.[netdoktor.se]
 • Behandlingen är förebyggande. Den innebär oftast att stärka musklerna, utan att belasta lederna. Stödbandage/ortoser behövs ofta för de överrörliga lederna. Förekomst Uppskattningsvis finns i Sverige mer än 1 på 5 000 personer med EDS.[sallsyntadiagnoser.se]
 • Fokus ligger på att lindra symtomen och förebygga skador. Fysisk aktivitet – En fysioterapeut ger råd om träningsprogram. Smärtlindring – Smärtlindrande behandling hos fysioterapeut eller med läkemedel.[reumatiskasjukdomar.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!