Edit concept Question Editor Create issue ticket

Embolisk mesentriell infarkt


Presentation

Vaskulär sjukdom
  • Ofta finns tidigare vaskulär sjukdom i anamnesen. Tarmischemi på aterosklerotisk bas är vanligare hos kvinnor än hos män.[internetmedicin.se]
Svår buksmärta
  • Tillståndet (s k coeliac compression syndrome ) är ovanligt men skall övervägas hos yngre individer med svåra buksmärtor utan påvisad genes. Mesenterialvener Den viktigaste är v. mesenterica superior (VMS) som dränerar större delen av tarmpaketet.[internetmedicin.se]
Buksmärta
  • För att ställa diagnosen i tid krävs hög klinisk medvetenhet, i synnerhet vid bedömning av patienter över 60 års ålder som söker för akuta buksmärtor.[internetmedicin.se]
Feber
  • […] peristaltiken avtar, tarmen börjar gå i nekros och den ischemiska smärtan minskar) Illamående, kräkningar (begynnande paralytisk ileus) Tredje fasen Smärtorna ökar och blir värre och mer utbredda än tidigare Blodiga avföringar (mukosan går i nekros) Feber[internetmedicin.se]

Behandling

  • Venös trombos Här räcker ofta blodförtunning (LMWH, warfarin ) som enda behandling. Vid tydliga diarréer alltid halvakut-akut kontakt med kärlkirurg. Vid misstanke om hotande/manifest nekros i tarmen krävs dock invasiv behandling.[internetmedicin.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!