Edit concept Question Editor Create issue ticket

Erytropoietisk protoporfyri


Presentation

Pares
  • Nio av tio partners är inte bärare av den svaga genen och för sådana par är risken att få ett barn med EPP mycket låg, lägre än en på 100. Om din partner däremot är bärare av den svaga genen, ligger risken mycket högre, på en av 4.[porphyria.eu]
Klåda
  • Utsätts huden för solljus orsakar detta stickningar, klåda eller brännande känsla i huden, och kan vara förenat med rodnad och svullnad. Detta startar vanligtvis inom några få minuter efter exponering för direkt solljus på huden.[porphyria.eu]
Svullnad
  • Antihistaminer - dessa tabletter eller lösning kan vara till hjälp för det fåtal personer, som har stora besvär med svullnad.[porphyria.eu]
Svaghet
  • Nio av tio partners är inte bärare av den svaga genen och för sådana par är risken att få ett barn med EPP mycket låg, lägre än en på 100. Om din partner däremot är bärare av den svaga genen, ligger risken mycket högre, på en av 4.[porphyria.eu]
Smärta
  • Nervändarna i huden tolkar det som stickande klåda eller brännande smärta, och om blodkärlen är angripna, kan de läcka en aning och orsaka svullnad. Ljuset, som protoporfyrinet absorberar, är annorlunda än det som orsakar vanlig solbränna.[porphyria.eu]

Behandling

  • Avsikten med de flesta behandlingar är att ge din hud extra skydd mot solljus, så att du tål solen bättre.[porphyria.eu]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!