Edit concept Question Editor Create issue ticket

Gastrointestinal blödning


Presentation

 • Sammanfattningsvis är tidig ( 24 timmar från presentation) koloskopi att föredra om denna möjlighet finns. Koloskopi kräver förberedande laxering.[internetmedicin.se]
Takykardi
 • Patienten kan vara helt opåverkad eller uppvisa olika grader av påverkan med ortostatism/hypotension och takykardi. Bukstatus oftast normalt. Utredning Puls- och blodtryckskontroller.[janusinfo.se]
 • För större, påtaglig blödning talar, utöver synligt blod, även hematemes, takypné, takykardi, svimning, lågt bltr, lågt Hb-värde 80 g/l, samt behov av infusion för att hålla upp blodtrycket.[akutasjukdomar.se]
 • (puls 100) Perifer kyla, kallsvettighet Cerebral påverkan Anamnes på medvetandepåverkan i samband med hematemes/melena Blekhet Blodtrycksfall på 10 mmHg i upprätt läge Takykardi Uppenbar pågående blödning vid förekomst av blod/koagler i kräkningar och[internetmedicin.se]
 • […] under anfallet, d.v.s. ifrågavarande persons och/eller ögonvittnenas beskrivning av de motoriska (t.ex. knyckningar och/eller stelhet i ansiktet, lemmarna eller kroppen), sensoriska (syn/hörselsymptom, yrsel, illamående) och autonoma (rodnad/blekhet, takykardi[epilepsia.fi]
Hypotension
 • Patienten kan vara helt opåverkad eller uppvisa olika grader av påverkan med ortostatism/hypotension och takykardi. Bukstatus oftast normalt. Utredning Puls- och blodtryckskontroller.[janusinfo.se]
 • Postural hypotension indikerar snabbare och svår blodförlust. Bukstatus oftast normalt. Per rectum undersökning ska göras.[medicinbasen.se]
 • Tecken tydande på hemodynamisk påverkan: - postural hypotension ( 10 mmHg blodtrycksfall i samband med resning) - takykardi - blekhet - anamnes på synkope eller närsvimning oftast i samband med blödning Riskfaktorer Negativa prognostiska faktorer (utan[internetmedicin.se]
Illamående
 • […] avses en beskrivning i ord av händelserna under anfallet, d.v.s. ifrågavarande persons och/eller ögonvittnenas beskrivning av de motoriska (t.ex. knyckningar och/eller stelhet i ansiktet, lemmarna eller kroppen), sensoriska (syn/hörselsymptom, yrsel, illamående[epilepsia.fi]
 • Illamående. Diarre. Viktnedgång. Valproat (Ergenyl). Förstahandsmedel för män men kontraindicerat för flickor/kvinnor som kan tänkas bli gravida. Statdos 300 mg x 3. Noggrann uppföljning initialt. Enzymhämmare, beakta läkemedelsinteraktioner.[janusinfo.se]
Gastrointestinal blödning
 • När koloskopi ej kan påvisa blödningskälla och en pågående blödning föreligger, är angiografi med intervention ett utmärkt nästa steg i handläggningen av en nedre gastrointestinal blödning.[internetmedicin.se]
 • Beslut om sedering tas på skopienheten Remiss till specialist i gastroenterologi Patient med misstänkt/påvisad gastrointestinal blödning med oklar blödningskälla efter utredning med gastro- och koloskopi.[viss.nu]
 • Beräknad läsningstid: 3 min BAKGRUND Definition Övre gastrointestinal blödning (ÖGIB) är en blödning i GI-kanalen proximalt om Treitz-ligament (musculus suspensorius duodeni) Hematemes: Antingen “kaffesumpsliknande” eller färskt blod och koagler Melena[medicinbasen.se]
Melena
 • Blodmängden i ventrikelsonden och ev. melena bör kontinuerligtkontrolleras och mätas.[medicinbasen.se]
 • Melena innebär att avföringen är svart på grund av en övre blödning. Den blir svart av magsyran, således en övre blödning. Vid en massiv blödning per rektum rör det sig ofta om en övre tarmblödning som debuterar som en nedre blödning.[akutasjukdomar.se]
 • Gastroskopi Vid misstänkt övre GI-blödning (positivt aspirat i v-sond, riklig hematochezi, melena) skall gastroskopi genomföras.[internetmedicin.se]
 • Svart avföring (melena) kan vara enda symtom. Mörkröd avföring (hematochezi) kan ses vid kraftig blödning då ofta cirkulationspåverkan.[janusinfo.se]
Hematemes
 • - Hematemes: Blodfärgad kräkning. Blod som blandas med magsaft blir snabbt relativt snabbt, men ej på en gång! Hematemes kan komma från ventrikeln. - Hematochezi: Rött blod från anus. - Melena: Svartfärgad avföring pga blodtillblandning.[medinsikt.se]
 • Se program under Leversjukdomar ICD-koder: Hematemes K92.0; GI blödning UNS K92.2[janusinfo.se]
 • Beräknad läsningstid: 3 min BAKGRUND Definition Övre gastrointestinal blödning (ÖGIB) är en blödning i GI-kanalen proximalt om Treitz-ligament (musculus suspensorius duodeni) Hematemes: Antingen “kaffesumpsliknande” eller färskt blod och koagler Melena[medicinbasen.se]
 • Detta gäller även patienter med anamnes på cirkulatorisk påverkan (medvetandepåverkan) i samband med hematemes eller melena innan ankomst till sjukhus.[internetmedicin.se]
 • För större, påtaglig blödning talar, utöver synligt blod, även hematemes, takypné, takykardi, svimning, lågt bltr, lågt Hb-värde 80 g/l, samt behov av infusion för att hålla upp blodtrycket.[akutasjukdomar.se]
Hematemes
 • - Hematemes: Blodfärgad kräkning. Blod som blandas med magsaft blir snabbt relativt snabbt, men ej på en gång! Hematemes kan komma från ventrikeln. - Hematochezi: Rött blod från anus. - Melena: Svartfärgad avföring pga blodtillblandning.[medinsikt.se]
 • Se program under Leversjukdomar ICD-koder: Hematemes K92.0; GI blödning UNS K92.2[janusinfo.se]
 • Beräknad läsningstid: 3 min BAKGRUND Definition Övre gastrointestinal blödning (ÖGIB) är en blödning i GI-kanalen proximalt om Treitz-ligament (musculus suspensorius duodeni) Hematemes: Antingen “kaffesumpsliknande” eller färskt blod och koagler Melena[medicinbasen.se]
 • Detta gäller även patienter med anamnes på cirkulatorisk påverkan (medvetandepåverkan) i samband med hematemes eller melena innan ankomst till sjukhus.[internetmedicin.se]
 • För större, påtaglig blödning talar, utöver synligt blod, även hematemes, takypné, takykardi, svimning, lågt bltr, lågt Hb-värde 80 g/l, samt behov av infusion för att hålla upp blodtrycket.[akutasjukdomar.se]
Blekhet
 • Sök omedelbart behandling om du upplever blekhet, svaghet eller blir andfådd. Dessa skulle kunna vara tecken på allvarlig blödning.[msn.com]
 • Melena Sannolikt Sannolikt Hematochezi Sannolikt Sannolikt Blodstrimma i avföring Ovanligt Nästan säkert Ockult blod i avföringen Sannolikt Sannolikt Tecken Allmänt: Patienten kan vara helt opåverkad eller ha tecken på hypovolemi med allmänpåverkan, blekhet[medicinbasen.se]
 • Tecken tydande på hemodynamisk påverkan: - postural hypotension ( 10 mmHg blodtrycksfall i samband med resning) - takykardi - blekhet - anamnes på synkope eller närsvimning oftast i samband med blödning Riskfaktorer Negativa prognostiska faktorer (utan[internetmedicin.se]
 • […] händelserna under anfallet, d.v.s. ifrågavarande persons och/eller ögonvittnenas beskrivning av de motoriska (t.ex. knyckningar och/eller stelhet i ansiktet, lemmarna eller kroppen), sensoriska (syn/hörselsymptom, yrsel, illamående) och autonoma (rodnad/blekhet[epilepsia.fi]
 • Anfallen uppträder vanligtvis mellan 6 och 18 månaders ålder Bleka anfall: Barnet försöker att skrika, men skriket uteblir tillfälligt, barnet blir blekt, får övergående apné (andningsuppehåll) och ofta synkope (svimmning) som avslutas med kortvariga[netdoktor.se]
Feber
 • Vanliga orsaker: Feberkramper: Feberkramper är den vanligaste orsaken till kramper hos barn mellan sex månader och fem år De uppträder efter snabbt stigande feber, varar i max tio minuter och är generaliserade Det avgörande är hur snabbt febern stiger[netdoktor.se]
 • FEBERKRAMP Feberkramper kan säga vara den omogna hjärnans sätt att reagera på feber. Feberkramper uppträder ofta familjärt. De är oftast godartade och kräver sällan närmare utredning eller behandling.[regionorebrolan.se]
 • Symtomen orsakas inte av febern, men febern innebär att kramptröskeln sänks. Krampen kommer vanligen i samband med snabb temperaturförändring. Barnet är frånvarande i samband med krampen men har snabb återhämtning efter anfallet.[praktiskmedicin.se]
 • Start Barns sjukdomar Feber och kramper Epilepsi yttrar sig i kramper, medvetslöshet eller frånvaroattacker och är ett symtom på att något stör hjärnans normala aktivitet.[familjen.trygghansa.se]
 • - Det är inte känt varför feber utlöser epileptiska anfall vid en viss period av hjärnans utveckling, men det finns en ärftlig bakgrund.[gillbergcentre.gu.se]
Anemi
 • Anemi utan påvisad blödning (malabsorption, sekundär anemi, hematologisk sjukdom, autoimmun atrofisk gastrit, njursvikt) B.[viss.nu]
 • Frikostighet med gastroskopi rekommenderas även hos patienter med mindre dramatiskt förlopp som har anemi och/eller riskfaktorer för övre GI blödning. Koloskopi Lämplig första åtgärd hos en hemodynamiskt stabil patient med misstänkt ANGB.[internetmedicin.se]
 • Det kan tas ett avföringsprov för att se om det finns blod, och blodprover som undersöker om det finns tecken på anemi kan också utföras. Blödning i övre mag-tarmkanalen diagnostiseras oftast genom att utföra en endoskopisk undersökning.[msn.com]
 • […] faktorer Ofta antikoagulantiabehandling (ASA, klopidogrel, NOAK, Waran) eller NSAID-behandling Leversvikt, benmärgssjukdom Se även Övre gastrointestinal blödning Massiv blödning Blödningschock Reversering av warfarin (Waran) Reversering av NOACs Grav anemi[akutasjukdomar.se]
 • Samsjuklighet med stroke, depression-ångest, ADHD, kardiovaskulär sjukdom, migrän, mag-tarmsjukdom, hörselnedsättning, astma, anemi, alkoholproblem. Epilepsikirurgi vid svårbehandlad partiell epilepsi.[praktiskmedicin.se]
Viktminskning
 • Biverkningarna är huvudsakligen dosberoende och inkluderar illamående och andra gastrointestinala symtom, viktminskning, trötthet och huvudvärk. Utslag förekommer som en sällsynt biverkning.[lakemedelsboken.se]

Upparbetning

Mikrocytär anemi
 • Blödningens hastighet Hypokrom och mikrocytär anemi utan nämnvärda symtom talar för ockult blödning under lång tid - misstänk högersidig kolontumör. Glöm inte möjligheten av celiaki om blödningskälla ej kan påvisas.[viss.nu]

Behandling

 • . - Ventrikelsond: Vid misstanke om övre GI-blödning Undersökningar/behandling - Akut gastroskopi (1-2h: Visualiserar såret. Möjliggör viss behandling.[medinsikt.se]
 • Operationsindikationer: Fortsatt eller förnyad blödning med transfusionsbehov av 4 enh/6 h alt 6-8 enheter på 1-2 dagar trots endoskopisk behandling eller re-behandling. Forrest 1a blödning i bakväggen av bulbus duodeni.[internetmedicin.se]
 • Akut kontakt med kirurg och narkosläkare Akut Behandling av Övre Gastrointestinal Blödning (ÖGIB) Cirkulatoriskt instabil patient Initialt ABCDE-bedömning Vid cirkulationspåverkan behandling enlig chockrutin och akut kirurgkonsultation och kontakta narkosjour[medicinbasen.se]
 • Blödning i mag-tarmkanalen kan vara ett tecken på livshotande sjukdom och omedelbar medicinsk behandling är av största vikt. Sök omedelbart behandling om du upplever blekhet, svaghet eller blir andfådd.[msn.com]
 • Vid större blödning som inte avstannar spontant kan angiografi för diagnostik och behandling av blödningskällan övervägas. Behandling Vid cirkulationspåverkan/chock, handläggning, se ”Chock”. Akut kirurg-konsultation.[janusinfo.se]

Prognos

 • . - Ger epilepsi (grand mal, atoniska, atypiska absenser) patologiskt EEG (spike and wave 3Hz) försämrad kognitiv funktion oftast - Dålig prognos pga svårkontrollerad epilepsi och pga underliggande sjukdom.[medinsikt.se]
 • Behandling och prognos Behandlingen av epilepsi är i första hand medicinsk. Det finns många olika mediciner och man måste ofta prova sig fram till det som fungerar bäst.[familjen.trygghansa.se]
 • Idiopatiskt hos 20 %, då med bättre prognos, 40 % mentalt normala.[medicinkompendier.se]
 • Av remissen ska framgå vilken behandling patienten har, kontroller som bör göras (inklusive koncentrationsbestämningar) och hur ofta, prognos, samt om och när behandlingen kan trappas ner/avslutas.[vardgivare.skane.se]
 • Beslutet att sätta in förebyggande behandling påverkas bland annat av patientens önskemål, anfallstyp, prognos och bakomliggande orsak.[internetmedicin.se]

Etiologi

 • Etiologi - 10-15% är övre GI-blödning! Var generös med gastroskopi. Gallfärgat utbyte i sond talar emot övre GI-blödning. - Divertikulos: 30-40%. Vanligast. 80% avstannar spontant. 25% recidiverar. 1/3 kräver transfusion.[medinsikt.se]
 • Vanligare hos män Etiologi Vanligaste orsaken ( 50 %): Ulcus Andra orsaker: Blödande esofagusvaricer, blödande esofagit, Mallory-Weissblödning, Boerhaave-syndrom (esophagusperforation), tumör, angiodysplasier, Dieulafoy-lesioner (sällsynt; kärlmissbildning[medicinbasen.se]
 • Epilepsins orsak (etiologi) Epilepsins orsak (etiologin) försöker man fastställa alltid när det är möjligt. Undersökningen och förklaringen till uppkomstmekanismen försvåras av epilepsiernas mångfald.[epilepsia.fi]

Epidemiologi

 • Kan vara enda tecknet på ÖGIB Epidemiologi ÖGIB är vanligare än nedre GI-blödning (75 % av alla GI-blödningar).[medicinbasen.se]
 • […] annons Definition och epidemiologi En akut nedre gastrointestinal blödning (ANGB) är en blödning i GI-kanalen distalt om Treitz ligament med debut inom 3 dagar. Incidensen för ANGB har tidigare uppskattas till ca 25 nya fall per 100 000 invånare/år.[internetmedicin.se]
 • G409 Epilepsi, ospecificerad Primärvård Primär bedömning och undersökning av patienten Primär akut behandling vid pågående epileptiskt anfall Neurologmottagning Akut utredning och behandling sker på sjukhus Behandling och uppföljning i de flesta fall Epidemiologi[vardgivare.skane.se]
 • Epidemiologi 0,7% i Sverige har epilepsi. 60 000 individer, varav 10 000 är barn. Stroke är den vanligaste orsaken till epilepsi hos vuxna.[medicinkompendier.se]
Könsfördelning
Åldersfördelning

Patofysiologi

 • Patofysiologi Vid ett ep-anfall ökar hjärnans metabolism exotoxicitet genom glutamataktivering apoptos - gäller dock ej vid enstaka, kortvarigt anfall eftersom hjärnan har reserver.[medicinkompendier.se]

Förebyggande

 • Det går inte att förebygga feberkramper med febernedsättande läkemedel. Inte heller avkylning genom att t ex badda med fuktiga dukar är effektivt för att förebygga anfall.[regionorebrolan.se]
 • Beslutet att sätta in förebyggande behandling påverkas bland annat av patientens önskemål, anfallstyp, prognos och bakomliggande orsak.[internetmedicin.se]
 • Alternativt Diazepam rektalt 0,5–0,75 mg/kg. 6 mån–2 år: 5 mg; 2 år: 10mg Febernedsättande påverkar inte den pågående krampen och har ingen förebyggande effekt på risken för feberkramp men kan ges för att barnet ska må bättre.[praktiskmedicin.se]
 • Medicinerna kan inte bota men förebygga nya anfall. Det blir i regel fråga medicinering under mycket lång tid. I svåra fall måste man ge en kombination av mediciner och i sällsynta fall måste man pröva med s.k. epilepsikirurgi.[familjen.trygghansa.se]

Ställ en fråga

5000 Tecken kvar Formatera texten såhär: # Rubrik, **fet**, _kursiv_. HTML-kod är inte tillåten.
Genom att publicera den här frågan samtycker du till vår TOS och sekretesspolicy.
• Ge din fråga en preciserad titel.
• Ställ en specifik fråga och ange ålder, kön, symtom, typ och behandlingstid.
• Respektera din egen och andras integritet, skriv aldrig fullständiga namn eller kontaktinformation.
• Olämpliga frågor raderas.
• I brådskande fall bör du kontakta en läkare, besöka ett sjukhus eller ringa en akuttjänst!